Categorie HR team

Omega Pharma
Executive Summary

De essentie

• De groei bij Omega Pharma Belgium wordt gerealiseerd door, wat zij noemen, “Smart culture@Omega Pharma: Omega Pharma is een turbobedrijf waar iedereen ondernemer is en zich thuisvoelt.” Alle HR-processen zijn hierop geënt: van rekrutering, onboarding, training en ontwikkeling tot exit.
• Deze cultuur werd afgetoetst bij alle stakeholders zowel intern als extern. 99% van de werknemers is trots op wat hij doet en komt elke dag met plezier werken.
• “We hebben op korte tijd erg veel zaken geïmplementeerd. Nu is het belangrijk om dit verder uit te diepen, te evalueren en bij te sturen waar nodig. We willen die 98% tevreden werknemers blijven verdienen.”

Over het bedrijf

In 1987 werd Omega Pharma opgericht, met als doel de productie van hoogkwalitatieve voorschriftvrije geneesmiddelen, gezondheidsproducten en cosmetica. Vandaag telt het bedrijf 250 medewerkers, tewerkgesteld in de zetel in Nazareth.

In maart 2014 werd een HR-team samengesteld om het bedrijf te versterken in zijn groei. De smartculture werd geïdentificeerd, benoemd en doorgetrokken in alle HR-processen.
Het vierkoppig team staat onder leiding van Lieve Van Kerckhoven. HR staat in het bedrijf op hetzelfde niveau als finance, sales, marketing en communicatie en rapporteert rechtstreeks aan de CEO.

De presentatie van de kandidaat

Sinds ze van start ging in 2014 introduceerde het HR Team van Omega Pharma een nieuwe bedrijfscultuur: de Smart Culture. “Omega Pharma is a turbo company where everybody is an entrepreneur and should feel at home.” In mei 2015 lanceerden ze een werknemerstevredenheidsenquete om de resultaten van hun werk te meten. De bevindingen van de enquete waren erg bemoedigend: 95% van de werknemers vindt het werk inspirerend, 96% vindt dat hij kan rekenen om zijn collega’s als er moeilijkheden zijn, 99% is trots op zijn werk; 99% vindt dat hij bijdraagt tot het succes van Omega Pharma en 98% gaat elke dag met plezier naar het werk.
Uit de enquete kwamen echter ook een aantal werkpunten naar boven, waar het HR Team onmiddellijk mee aan de slag ging.

Communicatie
Communicatie was de eerste van de vijf werkpunten die het HR Team identificeerde. Er werd volgens de werknemers wel voldoende gecommuniceerd, maar met onvoldoende diepgang en uitleg. Ook over de impact op lange termijn van sommige beslissingen werd te weinig uitleg gegeven. Daarom begon het HR Team met het sterk promoten van een feedbackcultuur. Zo begint elke vergadering nu met een groene of rode kaart: groen voor ‘jullie hebben het goed gedaan’, rood voor ‘er zijn zaken die beter kunnen’. Verder verdubbelde en intensifieerde HR de communicatiemomenten tussen management en werknemer. De jaarlijkse evaluatiegesprekken werden uitgebreid naar een functionerings- en een opvolgingsgesprek. De nieuwe Smart Culture deed ook zijn intrede in die feedbackmomenten.

Rekrutering
De Smart culture werd daarnaast ook in het rekruteringsbeleid geïntegreerd. In 2014 was er geen echt rekruteringsbeleid, elk departement rekruteerde op zijn eigen manier. HR heeft het ownership overgenomen en rekruteert nu in partnerschap met het departement in kwestie. Zo wordt nu niet alleen meer gekeken naar de technische kennis van de kandidaat, maar ook naar de culturefit, die essentieel is voor het bedrijf.

Customer
In het verlengde van de werknemerstevredenheidsenquete en in lijn met de Smart Culture werd ook de klant bevraagd. De bevindingen zijn positief, maar net iets minder positief dan de interne bevraging. Daarom gaat het team van Omega Pharma verder werken aan een betere customer service: zo willen ze klanten telefonisch contacteren om na te gaan wat beter kan.  

Well-being
Well-being is het vierde werkpunt van het HR Team. Elke dag is er vers fruit voor elke werknemer, kan iedereen meedoen aan een start-to-run programma enzovoort. Het bedrijf heeft daarnaast een andere grote ambitie: ze willen een rookvrij bedrijf worden. Het grootste deel van de medewerkers heeft zich al geëngageerd om mee te doen. Het bedrag dat de medewerkers zo uitsparen, zal het bedrijf zelf ook investeren in een nieuw project om de gezondheid van de werknemers te bevorderen. Daarnaast wil het HR Team creatief omgaan met de werknemers helpen een volgende stap te zetten in hun carrièrepad. Think beyond the job title. Dankzij coaching en opleidingen krijgen de medewerkers de kans om binnen het bedrijf nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Rewarding
Omega Pharma is een bedrijf dat gegroeid is uit overnames. Omdat de salarissen van de werknemers daarom nogal verschillen, heeft het HR Team hier onderzoek naar gedaan: ze hebben functies ingeschaald, een analyse en marktvergelijking gemaakt en een nieuw salarisbeleid uitgetekend. Blijkt dat sommige werknemers te weinig en sommigen te veel krijgen. Het HR Team is nu volop bezig om hier op een transparante manier verandering in te brengen.