Categorie HR team

Getronics
Executive Summary

De essentie

• Co-creatie is sleutel, samenwerking met de business is essentieel: als HR moet je de noden van het bedrijf kennen en daarnaar handelen.
• Keep it simple!
• Zoek proefkonijnen! Voor een project op grote schaal ontwikkeld wordt, is het beter deze te testen op ‘proefkonijnen’: managers en/of teams die reeds voor het project gewonnen zijn en het willen uitproberen. Zo wordt meer draagvlak gecreëerd.
• Een goede samenwerking tussen HR en de interne communicatieverantwoordelijke vergroot de slaagkans van projecten.  

Over het bedrijf

Getronics ontwikkelt, implementeert, integreert en beheert ICT infrastructuren. Het bedrijf stelt in België en Luxemburg 610 mensen tewerk. Het HR Team speelt een belangrijke rol in het bedrijf. To drive, to support en to connect zijn kernwoorden in de visie van het team.
 
HR heeft bij Getronics een sleutelrol gespeeld in de strategische transformatie van de onderneming. Getronics evolueerde van een dochterbedrijf van KPN naar een marktleider in de IT-wereld. Doorheen die hele transformatie speelde ook HR een grote rol, onder meer door de introductie van het nieuwe werken (tijd- en plaatsonafhankelijk werken)

Het HR Team van Getronics, onder leiding van Siska D’Hoore bestaat uit de volgende entiteiten: twee HR business partners, het driekoppige Talent Acquisition-team, de Talent Manager en het vierkoppige Compensation & Benefit-team.

De presentatie van de kandidaat

HR speelde een grote rol doorheen de verandering. Hun strategie baseert zich op drie peilers: drive business change, support the business en connect with the business.

Drive Business Change
Samen met de business herdefinieerde HR de missie en de visie van de onderneming en werd deze gecommuniceerd binnen het bedrijf. Daarnaast definieerden ze de nieuwe waarden van de onderneming om te kunnen evolueren van een top-down mentaliteit naar een mindset van ondernemerschap, wat een ware breuk met het verleden bij KPN symboliseert. Ook de structuur zelf werd volledig onderhanden genomen om zo lean mogelijk te worden. HR evalueerde daarbij de sourcing strategie van de onderneming: zo werd besloten om een aantal non-core activiteiten te outsourcen en de core-activiteiten te insourcen. . Om efficiëntie te verbeteren, implementeerden ze een GPS Tracking systeem en flexibele werkuren voor de field medewerkers. Last but not least werd er meer aandacht gegeven aan de employer branding.

Maximal Support to the Business
Om optimale ondersteuning van de business te garanderen werd de HR structuurherbekeken. Het performance management kreeg een volledige review, de compensation en benefit processen werden gedigitaliseerd, de processen voor talent management werden verder ontwikkeld. In dat kader werd ook veel aandacht besteed aan training en ontwikkeling: het introduceren van informele opleidingen (bijvoorbeeld door middel van mentors) en, belangrijkst van al, het herkennen van talenten en de ontwikkeling ervan. Door een nauwe samenwerking met Cevora en ook door beroep te doen op interne experts, werd het mogelijk om meer te doen met minder middelen.

Connect
Belangrijk bij Getronics is het team-gevoel. Het heeft geen nut om HR-projecten helemaal op je eentje te lanceren. Veel beter is om deze projecten samen met en voor de business te ontwikkelen. Co-creatie is sleutel. Zo werkt HR nu nauwer samen met het sales-departement en met de onsite-teams. Door de klanten en hun noden te kennen, kan HR beter inschatten welke talenten, competenties en ontwikkelingen een boost kunnen geven aan de business.
Even belangrijk in dit luik is de integratie van een gezonde dosis ‘fun’ in het bedrijf. Door de business in zekere mate te laten samensmelten met leuke activiteiten, connecteert het management beter met de medewerkers

Enkele cijfers
De bovenstaande projecten hebben zeker effect en impact gehad. De tevredenheid doorheen het bedrijf ging van 51% naar 70%. Het aantal vrouwen op managementniveau steeg met 37%. Ook de klantentevredenheid kende een sterke stijging, wat opnieuw bewijst dat tevreden medewerkers gelukkige klanten maken.