Categorie HR team

easi
Executive Summary

de essentie

• Meer dan de helft van het personeel maakt deel uit van workteams, die een deel van beslissingen nemen.
• “Als we niet constant moeten controleren, hebben we meer tijd om nieuwe ideeën te genereren.”
• De pijlers voor de toekomst: wederzijds vertrouwen, innovatie en duurzaamheid.
• “Onze visie baseert zich op geluk op het werk. Daarnaast zijn we er ook van overtuigd dat we bij kunnen dragen aan het ‘gewone’ geluk van onze medewerkers.”

Het bedrijf

EASI bestaat al 17 jaar en heeft als missie innovatieve IT-oplossingen te bieden aan bedrijven. Vandaag worden er 150 mensen tewerkgesteld, hoewel het bedrijf in 2016 nog 50 nieuwe werknemers wil aannemen. De zetel van de onderneming ligt in Nijvel. Het bedrijf is ook aanwezig in Leuven, Luik, Luxemburg en Parijs.

Het HR Team bestaat uit 5 werknemers en staat onder leiding van Laurent Delime als HR Supervisor en Partner (aandeelhouder) van EASI. De verschillende ondersteunende diensten (Finance, Admin, Marketing en HR) vallen onder de verantwoordelijkheid van één directeur.

De presentatie van de kandidaat

• Employee Centered Management
Het HR Team concentreert zich op het implementeren van een ‘Feel Good’ beleid en wil de werknemers een waaier aan diensten en voorzieningen (fleet, verzekeringen, verschillende activiteiten gericht op welzijn en duurzame ontwikkeling) aanbieden. Dit in het kader van stress en burn-out-preventie. Samenwerking is sleutel in de ontwikkeling van het ‘Feel Good’ beleid. Inderdaad, het ‘Feel Good Team’ is samengesteld uit werknemers uit verschillende afdelingen, verkozen door hun collega’s.
Het HR-departement speelt een cruciale rol van concretisering in een bedrijf dat overloopt van de creatieve ideeën.
Het geheel van de activiteiten ontwikkeld door EASI voor de medewerkers wordt mooi weergegeven in een score van 91% op de werknemerstevredenheidsenquete en een score van 99% op vlak van presenteïsme.
Is er een nadeel aan het aantal initiatieven? “De collega’s worden steeds veeleisender naar ons toe,” legt het HR Team uit… Dat is de – nog steeds positieve – keerzijde van de medaille…

• Employer branding
EASI geniet nog niet de bekendheid die het bedrijf verdient dankzij de dynamiek op vlak van People Management. Daarom staat het HR Team voor de belangrijke taak om de naambekendheid van het bedrijf te bevorderen. Het verkrijgen van het label Best Workplace heeft zo een grote impact gehad op enerzijds de interne dynamiek en anderzijds op de aantrekkelijkheid van het bedrijf in de IT-wereld.
Ook de werknemers zelf zorgen voor de nodige zichtbaarheid van het bedrijf. Zij zorgen voor bijna een kwart van de rekruteringen van EASI dankzij een referentieprogramma.

• Empowerment
Welk innoverend antwoord heeft EASI op het garanderen van de retentie en het welzijn van de werknemers in een sector die enerzijds erg schaars en anderzijds erg concurrentieel is? Het bedrijf kiest voor een massieve transfer van ‘macht’ naar de teams toe, die meegenomen worden in het nemen van strategische beslissingen die hen aangaan.
Autonomie krijgt dus duidelijk voorrang, samen met de vermindering van het gebruik van controlemiddelen om ondernemerschap en het nemen van initiatief te bevorderen. Dit is ook voordelig voor de klant! Meer dan 50% van het personeelsbestand is betrokken bij workteams die als doel hebben de functionering van de onderneming te verbeteren.
Last but not least biedt EASI de mogelijkheid aan de werknemers om aandeelhouder te worden van de onderneming, met enkele voorwaarden zoals anciënniteit en positieve evaluaties van gemeenschappelijke waarden. De twintig aandeelhouders vandaag (het volledige directiecomité en een aantal werknemers die verschillende niveaus van verantwoordelijkheid hebben) zullen binnenkort hun rangen versterkt zien door een tiental collega’s die willen investeren in de toekomst van EASI.