Categorie HR manager

Véronique VOGELEER

Brussels Airport company

Executive Summary

De essentie

• “De ‘Feel Good’-initiatieven binnen ons vitaliteitsbeleid hebben echt iets viraal, iets dat de mensen aansteekt om mee te doen.”
• HR moet niet alleen denken aan wat HR nodig heeft, maar vooral aan wat het hele bedrijf nodig heeft voor haar klanten.
• De focus voor HR zal in de toekomst liggen op het verder creëren van een feedbackcultuur, het ontwikkelen van talenten, het verbeteren van de leiderschapskwaliteiten en toegevoegde waarde bieden aan de organisatie. 

Over het bedrijf

Op Brussels Airport zijn vandaag 260 bedrijven actief, goed voor 60.000 directe en indirecte jobs.  Een luchthaven is een plek met veel activiteit, op elk moment kan er iets gebeuren. Die activiteiten voeren op sommige momenten ook de druk behoorlijk op: het zijn telkens zaken die met veiligheid, timing, deadlines, enzovoort te maken hebben.
Brussels Airport Company is de uitbater van de luchthaven en telt zelf 770 medewerkers. Veronique Vogeleer staat in voor het HR Management en de corporate communicatie.

De presentatie van de kandidaat

APOC – Airport Operations Center
Het eerste project dat Veronique Vogeleer besprak, is de centralisatie van de operationele diensten in het Airport Operations Centre (APOC). Dat nieuwe zenuwcentrum brengt personeelsleden van verschillende partners van de luchthaven fysiek op één plek samen, om nauwer en beter te kunnen samenwerken.
Het project is succesvol. Niet alleen profiteert het imago van Brussels Airport dankzij de hogere efficiëntie van de operationele processen, data uitwisseling, … ook de klantentevredenheid stijgt. Daarnaast kan er, onder andere in het geval van een crisissituatie, veel sneller gehandeld worden, omdat de partners die de crisis moeten behartigen, in dezelfde ruimte werken en zo de klant beter te bedienen.

De rol van Veronique Vogeleer binnen het project team van APOC was in de eerste plaats die van change manager en promotor van het project. Ze was een van de drijvende krachten achter de creatie van het project en slaagde er mee in de verschillende stakeholders en de medewerkers in de eerste plaats van de toegevoegde waarde ervan te overtuigen. Het change management was dan ook cruciaal voor het slagen van het project. Het was meer dan een verhuis naar een nieuw gebouw, een heel nieuwe cultuur moest opgebouwd worden. Door alle betrokkenen te betrekken in het veranderingstraject verdween heel wat weerstand. Communicatie was een belangrijke sleutel.

myPort
Het tweede project, het oprichten van een Employees HR Portal, kwam er omdat er tot voor kort nog te veel manueel werk gedaan werd binnen HR. Met myPort slaagde het erin ook de digitale wereld binnen te stappen. “We waren het beu om tijd en energie te steken in zaken die geen toegevoegde waarde hadden voor de organisatie. We wilden de medewerkers een intuïtieve en zeer gebruiksvriendelijke self-service tool bieden die vooral aan de gebruikerskant een meerwaarde bood.” Mensen kunnen nu zelf hun persoonlijke gegevens ingeven, hun verlof inplannen, thuiswerk registreren enzovoort. Het portaal, dat in december live ging, is van bij de lancering al een succes. De HR Data monitoring en analyse is verbeterd en de data kwaliteit is optimaal. Ook is het portaal erg kostenefficiënt. Zo heeft HR meer resources om te focussen op het brengen van toegevoegde waarde binnen het bedrijf.
De toegevoegde waarde van myPort draagt ook bij tot de toename van de werknemerstevredenheid, cost efficiency en een betere rapportering.

Vitality - Feel Good
In 2013 wilde Veronique Vogeleer een positieve energie en nieuwe dynamiek introduceren in de organisatie. Daarom zette ze zich in voor de ontwikkeling van een duurzame cultuur met een focus op de gezondheid en de vitaliteit van de werknemers. “Ik ben ervan overtuigd dat als mensen zich goed in hun vel voelen, ze ook met plezier naar het werk komen en beter presteren.” Vitale medewerkers maken een vitale organisatie. De focus van het vitaliteitsproject ligt op de fysieke en mentale gezondheid van de werknemers en wordt ontwikkeld op individueel, team en bedrijfsniveau. Het bestaat uit een brede waaier aan activiteiten die zeer laagdrempelig zijn, voor allerlei types van mensen met uiteenlopende interesses. Het Feel Good programma van Brussels Airport Company wordt uitgebouwd rond drie pijlers: Gezond Positief (activiteiten die gericht zijn op teamspirit en een positieve bedrijfscultuur), Gezond in Balans (activiteiten gericht op mentale veerkracht, recuperatie en in balans zijn) en Gezond Actief (activiteiten gericht op sport, beweging en voeding).

En het plan wierp reeds zijn vruchten af. De tweejaarlijkse engagement survey behaalde de hoogste score ooit en daarnaast heeft een positivisme en de “fun factor” zich viraal doorheen de organisatie verspreid.

Veronique Vogeleer was, naast de drijvende kracht achter het project, ook een rolmodel voor haar medewerkers. Zo is ze mee de Mont Ventoux opgefietst, neemt ze systematisch lunchpauzes, sport ze opnieuws en is ze geregeld op de yogamat te vinden samen met collega’s.