Categorie HR manager

Mark MICHIELS

BPost

Executive Summary

De essentie

• Het wordt meer dan ooit belangrijk om te kunnen antwoorden aan de noden van de klant door het verbeteren van de competenties
• Bpost wil evolueren naar een “next-gen-organisatie”. HR speelt een sleutelrol in de ondersteuning daarvan.
Qua nieuwe leiderschapsstijl wil Bpost managers enthousiasmeren om leiders te worden die een gids, een rolmodel en een ontwikkelaar zijn.

Over het bedrijf

Bpost is een bedrijf dat zich constant opnieuw moet uitvinden. In de toekomst staan ze ook voor niet weinig uitdagingen. De klanten verwachten een flexibele en snelle service, terwijl de concurrentie steeds groter wordt.

Daarom wil Bpost evolueren naar een “next-gen-organisatie”, HR speelt een sleutelrol in de ondersteuning daarvan in de onderhandelingen met de vakbonden, de communicatie en het change management, het begeleiden van de werknemers via het  Job Mobility Center en vooral in het verder uitbouwen van een performance-cultuur.

De presentatie van de kandidaat

Mark Michiels baseert zijn presentatie op twee projecten: het creëren van een nieuwe leiderschapsdynamiek   en het beheer van change management.

Het creëren van een nieuwe leiderschapsdynamiek, Leading@bpost
Het coachen en ondersteunen van senior management inzake people management van hun medewerkers en hun eigen persoonlijke ontwikkeling teneinde hun competenties als leidinggevende optimaal te ontwikkelen staat centraal in de Leading@bpost strategie. Wie zijn ze als leider? Welke rol spelen ze in hun team? Welk effect hebben ze?

In 2015 werden er 21 sessies rond leiderschap en het gedrag van leiders georganiseerd. In 2016 zullen dat er 150 zijn, met ongeveer 1800 deelnemers. Om het gewenste leiderschapsgedrag te versterken, gebruikt Mark Michiels een aantal tools zoals een kampioenengemeenschap, een corporate communicatieplan, posters enzovoort.  

Beheer van Change Management
Het tweede project dat Mark Michiels in de spotlights wil zetten, is het change management. Om alles beter te laten verlopen, introduceerde men op bpost één standaardmethodologie, namelijk ADKAR. Daarnaast kreeg iedereen een duidelijke rol in de verandering: project en change managers plannen en coördineren change initiatieven. Executives garanderen de verandering en de lijnmanagers coachen hun teams tijdens de veranderingen. Zo draagt iedereen bij aan het change management.

Deze methode heeft al een aantal vruchten afgeworpen: het management van Bpost is zich bewust van de nood aan een goed change management; alle managers weten dat change beheerd moet worden via de ADKAR-methode. Al 250 managers hebben een ADKAR-opleiding gevolgd en 80 medewerkers zijn ADKAR-gecertifieerd. Ondertussen worden best practices overal geïmplementeerd.

HR-uitdagingen bij Bpost
De wereld van de post verandert, ook HR. Daarom wordt het meer dan ooit belangrijk om te kunnen antwoorden aan de noden van de klant door het verbeteren van de competenties. Daarnaast mag HR zich niet alleen als een operationele ondersteuning beschouwen, maar moet ze nog meer streven naar het brengen van strategisch toegevoegde waarde. Versimpelen en verduidelijken van processen en het standaardiseren van een aantal diensten voor meer efficiëntie hoort daar ook bij. De belangrijkste rol van HR blijft echter het ondersteunen van de organisatie in zijn traject naar een ‘”next-gen-organisatie”.

Qua nieuwe leiderschapsstijl willen we managers enthousiasmeren voor leiders die :
• een gids zijn , die ambitieuze doelen hebben en begeleiding en oriëntatie bieden waar nodig;
• een rolmodel zijn, die zijn/haar verantwoordelijkheden opne-men en initiatief nemen
• een ontwikkelaar zijn die instaan voor de talentontwikkeling van zijn/haar medewerkers.  

HR baseert zich daarbij op twee assen, die in constante wisselwerking samenwerken. De eerste as is HR als strategische business partner. In die rol is HR verantwoordelijk voor expertise en oriëntatie verstrekken aan de business. De tweede as is de People Management Portal, waarin de next-gen-verantwoordelijken zullen ondersteund  worden in hun rol als leider.