Categorie HR manager

Jean-Pierre MARTIN

SPIE Belgium

Executive Summary

De essentie

 "Onze HR-strategie ondersteunt rechtstreeks het business model dat zich baseert op nabijheid en op de groei dankzij externe overnames."
• Het personeelsbestand is met 45% gestegen tussen 2010 en 2015. De evaluatie van het integratieproces in het bedrijf toont een tevredenheidsgraad van bijna 90%.
• De HR-directie zit mee aan tafel vanaf het moment dat er over een nieuwe overname gesproken wordt.

Over het bedrijf

SPIE Belgium is een van de grootste spelers in het land op vlak van elektrotechniek, mechanica, klimaatbeheersing, energie, communicatienetwerken en infrastructuren. SPIE beschikt maar liefst over 13 vestigingen in België en Luxemburg en stelt 1600 mensen tewerk.
Het bedrijf groeit aan één stuk door. Deze groei rust voornamelijk op de overnames van nichespelers in één van de volgende vier divisies: building systems, infrastructure, industry of services.
Jean-Pierre Martin is drie jaar geleden bij SPIE Belgium begonnen. Hij staat in voor de functie Directeur HR en Communicatie. De grootste uitdaging waar hij voor staat is de volgende: hoe de meerdere overnames succesvol maken en hoe de groei blijven garanderen terwijl de nodige profielen steeds schaarser worden?

De presentatie van de kandidaat

De HR-functie moest bij SPIE Belgium gemoderniseerd worden, om van een schema waar het 19-koppig HR-Team 60% van zijn tijd stak in administratie over te gaan naar een schema waar slechts 10% tijd gegeven zou worden aan administratieve taken, 30% aan talent management en 60% aan het verbeteren van de klantendienst. De vier strategische assen van Jean-Pierre Martin en zijn team zijn de aanpasbaarheid van HR, de employer branding, de ondersteuning van de groei van de groep en de beschikbaarheid voor alle betrokken partijen.

Beste werkgever worden
Eerste project: het tekort aan naambekendheid van het bedrijf verhelpen. Daarom werd het marketingluik van de HR-functie ontwikkeld, om een gedifferentieerd pakket te bieden, om beloftes (waaraan het bedrijf zich ook zal houden) te communiceren en zo de retentie te verhogen.
De werknemers zelf werden ook ingezet om de employer branding te promoten. Aangevuld met acht deelnames op een rij aan de Top Employers Awards en het systematisch gebruik van ‘atypische’ communicatiekanalen, heeft de groep ondertussen al heel wat meer bekendheid.
De rekruteringscampagnes illustreren daarnaast onder andere het streven naar diversiteit van de groep.

Overnames succesvol maken
SPIE Belgium verdubbelde doorheen de laatste vijf jaar zijn omzet, wat het bedrijf voor de uitdaging stelde om het overnameproces te structureren. Jean-Pierre Martin is erin geslaagd om de HR-dimensie te integreren in elk overnameproject.  Het HR-luik kan zelfs de oorzaak zijn van het niet verderzetten van een overname, indien HR ernstige twijfels heeft over de slaagkans van de overname.
Door al vroeg betrokken te zijn in het proces en de werkpunten snel te identificeren, kan het HR Team een situatie creëren waarin de integratie sneller gaat en de nieuwe werknemers goed opgevangen worden. Vier recente overnames zijn het bewijs van de goede werking van het proces: geen enkele werknemer werd ‘verloren’ tijdens de overnameprocessen…