Categorie young HR talent

Gil Henry

NRB
Sleutelwoorden : Talent Acquisition & Mobility – Employer Branding – Business Challenge

Executive Summary

De transformatie van het proces Talent Management

Al meer dan twee jaar vult Gil Henry de positie van “Talent Acquisition & Mobility Manager” in bij NRB, een belangrijke speler op vlak van ICT. Twee jaar die nodig waren om hun rekruteringsproces volledig te herzien. De groep, opgericht in 1987 en gebaseerd in Herstal telt vandaag meer dan 560 medewerkers.

Hoe moeten we echter het proces van Talent Management transformeren binnen een groep die zich wil positioneren op vlak van kwaliteit en innovatie, maar die lijdt aan een tekort aan imago en bekendheid? 

"A Place for Talent and Excellence"

De twee fases die werden aangestuurd door Gil Henry aan het hart van het HR departement hebben  twee dimensies begunstigd, die in zijn ogen essentieel zijn bij het uitoefenen van zijn beroep. Aan de ene kant is er de ontwikkeling van menselijke kwaliteiten conform aan hun groepswaarden (respect, team spirit en vertrouwen). Aan de andere kant is er het nauwe verband met de business, zowel in het zoeken naar oplossingen als in de uitdagingen op vlak van management om een stijging in vaardigheden en welzijn van de medewerkers waar te maken.

De eerste fase heeft dus gezorgd voor het structureren en in gang laten draaien van het proces van Talent Management door het gebruik maken van aangepaste tools. De tweede fase zorgde voor de werkpositionering op de jobmarkt door middel van een nieuwe, ambitieuze slogan: “a place for Talent and Excellence”. De constructie van het imago zal een hoeksteen  worden voor het proces in de toekomst.

De erkenning van de partners

Nog meer dan berekende resultaten (waarvan een stijging in het aantal behandelde kandidaturen van meer dan 300% en een slaagpercentage van aanwervingen die in 2014 dicht tegen de 97% aanleunt), is het de erkenning van de business partners die Gil Henry het meest voldoening schenkt. Simpliciteit, effectiviteit en creativiteit zijn kwaliteiten die minstens even belangrijk zijn als de vaardigheden en de systemen gebruikt voor de organisatie.

Erkende kwaliteiten zijn dus onmisbaar voor de goede werking van het proces van rekrutering en mobiliteit van talenten. Het doel dat deze processen als echte plaatsen van uitwisseling en communicatie met de kandidaten en de medewerkers worden bezien is bereikt.