Categorie HR team

IBATeam Leader : Frédéric Nolf, Chief Human Resources Officers
Sleutelwoorden : Leiderschap - Samenwerking - Transparantie

Executive Summary

Levens beschermen, verbeteren, redden

Een wereldwijde marktleider in zijn sector, duurzaam geïmplanteerd in ons grondgebied en ook nog eens voorzien van een lokaal referentieaandeelhouderschap; het is een nogal ongebruikelijke configuratie voor de dag van vandaag. Toch toont IBA (Ion Beam Applications) aan dat technische knowhow een Belgische specialiteit blijft. Met meer dan 1.100 medewerkers, verspreid over 20 landen, ontwikkelt IBA een toonaangevende technologie in de strijd tegen kanker via protonentherapie . Het HR- team onder leiding van Frédéric Nolf waakt elke dag over de internationale ontwikkeling en draagt bij tot de hoge mate van betrokkenheid bij de medewerkers.

People management ter ondersteuning van het eerste concurrentievoordeel

Zich goed bewust zijnde van de essentiële rol van alle medewerkers van de groep in de ontwikkeling van technologische knowhow, waakt het HR-team over de personeelsbezetting door middel van een geïntegreerde strategie. Hierbij wordt rekening gehouden met de grootte van employer branding, de ontwikkeling van leiderschapsvaardigheden, mobiliteit, performance management, communicatie, enz.

Leiderschap, samenwerking en transparantie

De geïmplementeerde en uitgevoerde projecten van het HR- team hielden een aanzienlijke investering in en leidden tot een verbintenisgraad van 74% bij de werknemers, wat een stijging van 15% betekende tussen 2010 en 2014.

Het HR team kan enkele toonaangevende realisaties op zijn naam schrijven: de ontwikkeling en implementatie van een standaard competentiemodel voor leadership (efficiëntiemaat inbegrepen), de co-creatie van een gezamenlijke innovatieplatform, het delen van individuele doelen om de onderlinge verbondenheid te vergroten en de uitgave van een gids rond het compensatiebeleid van de groep ter verhoging van de transparantie... De 30 HR medewerkers en hun vele interne business partners mogen terecht trots zijn op deze -niet-exhaustieve- lijst van verwezenlijkingen.