Categorie HR team

FOD FinancienTeam Leader : Kurt Van Raemdonck – P&O directeur
Sleutelwoorden : Reorganisatie – Customer Focus - Leadership

Executive Summary

De kanteling

De FOD Financiën, onze belangrijkste publieke instelling in termen van aantal medewerkers – het zijn er 23.500 – is sinds kort bezit met een vrij radicaal transformatieproject. Het doel daarvan is om een nieuwe organisatiestructuur te creëren die volledig klant- of dus zeg maar burgergericht is. Daaraan zijn een aantal strategische doelstellingen verbonden wat betreft effectiviteit, efficiëntie en dienstverlening.

Deze pertinente keuze en motivering van het directiecomité van de FOD wordt gedreven door een nieuwe cultuur en de vooropgestelde pijlers binnen het people management: het realiseren van ambities, capabel zijn om te leiden, flexibiliteit en het zelf kunnen beheren van de eigen carrière.

HR zet ambities in functie van de verwachtingen van de burger

De vooropgestelde doelstelling van de FOD Financiën wat betreft deze ommeslag is heel simpel: een referentiewerkgever worden binnen de publieke dienstverlening en in de globale arbeidsmarkt. De menselijke uitdaging hierin: hoe de burger zo goed en efficiënt mogelijk bedienen en daarbij z'n vertrouwen te winnen? De nieuwe cultuur steunt op sterke waarden en supporteert de people managers in hun evolutie naar een natuurlijke coaching rol die elke medewerker binnen de FOD stimuleert. Verantwoordelijkheid, flexibiliteit, welzijn en collegialiteit, met centraal daarin het gemeenschappelijk streefdoel: de service aan de klant.

Cruciale rol voor het departement P&0

De matrixstructuur van de afdeling P& O houdt rekening met de regionale eigenheden, de diversiteit en de specifieke diensten die de FOD er verstrekt. De betrokkenheid van bijna 1.500 medewerkers in persoonlijke ontwikkelingstrajecten, de opleiding van bijna 200 'nieuwe leiders', het implementeren van thuiswerken binnen een context van strikte beheersing van overheidsuitgaven en sociale dialoog behoren dus tot de vele verwezenlijkingen die de transformatie van de FOD Financiën faciliteren, en dit in het belang van de burgers die we uiteindelijk allemaal zijn!