Categorie HR team

BorealisTeam Leader: Robin Koopmans, Country HR Manager West-Europa
Sleutelwoorden: Integratie - Groei - Walk the Talk

Executive Summary

Groeistrategie

De strategie van Borealis stelt groei in een duurzame en welvarende toekomst voorop. Daar horen ook overnames en integratietrajecten bij: projecten die per definitie niet de meest eenvoudige zijn. De bestaande activiteiten (Productie van polyolefinen en kunstmeststoffen) worden zo verder uitgebreid en versterkt. Tijdens 2012-2014 realiseerde Borealis deze groei vooral in de regio West Europa (België – Nederland – Frankrijk). Concreet nam het aantal locaties waar Borealis in deze regio actief is toe van 4 tot 11, met een personeelsbestand dat gelijklopend van 850 naar +2000 mensen evolueerde. Het HR-departement groeide mee met Borealis in de periode van 202 tot 2014 van 14 tot 50 mensen. Via een combinatie van een gecentraliseerde HR-functie en een lokale HR-aanwezigheid ondersteunt Borealis deze groeistrategie en garandeert ze de aanpak van de dagdagelijkse werking in elke locatie.

Integratie om in te bijten

Hoewel de implementatie van een groeistrategie vooral geruststelling biedt aan de medewerkers, kunnen de vele noodzakelijke veranderingen die deze integratie trajecten met zich meebrengen tot onzekerheid of zelfs sommige vormen van verzet leiden. Respect en oog hebben voor belangrijke culturele verschillen zijn hierbij uiteraard belangrijke basiselementen voor een geslaagde integratie. Dit dient te worden uitgedragen door het hele integratieteam. Daarnaast zijn vanzelfsprekend ook openheid en een snelle, heldere en gediversifieerde communicatie essentieel. Hoewel elke integratie anders is en geheel eigen kenmerken heeft, kiest Borealis resoluut voor een beproefd recept van gefaseerde integratie en een projectmatige aanpak. Tijdens een eerste periode van 100 dagen worden, door een bewust heel beperkt gehouden team, de eerste en meest dringende stappen gezet in de integratie. Deze fase is cruciaal in de coninuiteit van de business, maar ook in het verder uitbouwen van de eerste positieve ervaring en wordt steevast geleid door zeer ervaren en senior management personen. Na de 100 dagen wordt de integratie verder opgeschroefd, wat samengaat met: meer interactielijnen, nieuwe organisatiestructuren, deelname aan talenten programma's, multipele veranderingstrajecten, enz. Hierdoor verhoogt de complexiteit, maar verdiept de integratie. HR speelt in elke fase een cruciale rol in het creëren van duidelijkheid, het ondersteunen van het engagement van de nieuwe en huidige medewerkers én het verzekeren van de continuïteit van de operaties.

Profiteren van de ervaring

Borealis stelt in al haar handelen drie gedragsdimensies centraal: connecteren, leren en implementeren. Binnen dit kader vinden we het erg belangrijk om te leren van élk succes of élke mislukking. Aan het einde van elk integratieproject trekken de teams daarom reeds hun eerste lessen. Borealis ambieert nog verdere groei en wil daarom werken aan een meer structurele leerervaring voor de hele organisatie. Daarom werd er recent een team opgericht rond "Integratie Excellence". Het doel van dit project is de best practices op het vlak van integratie van de verschillende nieuwe acquisities te bundelen en een "toolbox" te ontwikkeling waarvan toekomstige integratieteams gebruik kunnen maken om een nog meer uitmuntende integratie te realiseren.