Categorie HR manager

Kurt van raemdonck

FOD Financien
Sleutelwoorden : Change management - Leadership – Organisatie Design

Executive Summary

De stafdienst P&O, motor van de verandering

In het proces van verandering, waarin de FOD (waarvan we in het achterhoofd moeten houden dat deze met zijn ongeveer 25000 medewerkers een ware reus is binnen de overheid) zich gelanceerd heeft, heeft de stafdienst P&O met Kurt Van Raemdonck aan het hoofd een heel simpel maar tegelijkertijd heel ambitieus doel : allereerst de aantrekkelijkste werkgever van de overheid worden, en vervolgens van de hele arbeidsmarkt. Welke rol speelt nu het P&O team in zo’n ingewikkeld veranderingsproject? Onder andere het verspreiden van de visie door het regelmatig communiceren, opportuniteiten voor ontwikkeling creëren voor de organisatie en de medewerkers, de organisatie aanpassen waar nodig, terwijl men altijd in het achterhoofd houdt dat de burgers en bedrijven centraal staan.

De verantwoordelijkheid van de leidinggevenden en van de medewerkers

De radicale veranderingen van de FOD zouden niet realiseerbaar geweest zijn zonder een sterk leiderschap die verandering wil. De stafdienst P&O, geleid door Kurt Van Raemdonck, heeft dus vooral gewerkt op het versterken van de leidinggevenden in hun rol als coach om hun medewerkers te stimuleren om hun verantwoordelijkheid op te nemen, en op het naar voren komen van een nieuwe generatie potentiële leiders. De volgende stap bestond uit het teruggeven van hun eigen loopbaan aan de medewerkers. In de praktijk bestaat de functie van de stafdienst P&O uit het creëren van een flexibele omgeving wanneer men spreekt over werktijd en –plaats, en het promoten van mobiliteit en carrières die off the beaten track zijn.

Een nieuw organisatieschema, met de klant centraal

Een groot aantal organisaties tonen zich al bereid om veranderingen in te voeren en meer horizontale structuren te gebruiken, minder piramidaal en die behendigheid begunstigt… Aan het hart van de FOD speelt het team van Kurt Van Raemdonck een cruciale rol in het implementeren van een structuur waarin de klant werkelijk centraal staat. Dit betekent dat er geïnvesteerd moet worden in de teams die in rechtstreeks contact staan met de klant, en dat de traditionele  ondersteunende diensten betere diensten moeten verlenen, en dit met minder budget.
Wat is nu de impact op de stafdienst P&O ? Een waar debat over de prioriteiten die gelegd moeten worden en een verandering in paradigma op operationeel vlak, om te veranderen van een departement dat dossiers behandelde naar een team dat als echte business partner op strategisch niveau personeelsleden en leidinggevenden begeleidt terwijl ze ook een belangrijke bron is voor innovatie van de organisatie. Belangrijk hierbij is uiteraard het voorbeeld geven, niet alleen in het optimaal gebruiken van de hulpmiddelen (het aantal medewerkers van de stafdienst P&O daalde in amper drie jaar met één derde), maar ook in de capaciteit om competenties te ontwikkelen en dienstoverschrijdende samenwerking.
Deze synergiën in het domein van HR overschrijden de perimeter van de FOD tot in het geheel van de federale administratie, juist dankzij het netwerk van federale HR directeurs, voorgezeten door Kurt Van Raemdonck.