Categorie HR manager

claudia poels

telenet
Sleutelwoorden : Waarden en gedragingen – Co-creatie - Communicatie

Executive Summary

Cultuur boven strategie

Telenet kent u ongetwijfeld als een goed geolied technologiebedrijf dat jaar na jaar nieuwe producten en diensten op de markt brengt. Maar Telenet is nog veel meer dan dat. Een krachtige motor van de Belgische economie bijvoorbeeld. En een fervent supporter van de lokale audiovisuele sector. Het entertainmentbedrijf van de toekomst. De digitale businesspartner van heel wat bedrijven. De werkgever van 2.200 mensen en ongeveer een 1.000-tal externe medewerkers. En een geëngageerd lid van de gemeenschap waartoe het behoort.
Telenet is op een keerpunt gekomen in zijn geschiedenis. Het bedrijf is aan het veranderen van een organisatie die sterk aast op nieuwe klanten naar één die meer focust op klantentrouw.
Onder leiding van John Porter doet het bedrijf ook enkele gewaagde zetten: met de recente participatie in De Vijver Media kan Telenet niet langer gezien worden als een traditionele telecomoperator. Deze mijlpaal zet de toon voor Telenet’s ambities in de lokale entertainment industrie.
De Telenet werknemers hebben “geel bloed” door de aderen stromen: typisch voor ‘Telenetters’ is hun “yes, we can” mentaliteit. Om deze mentaliteit te blijven stimuleren in een snel veranderende omgeving en de cultuur en waarden in lijn te brengen met Telenet’s ambities, trok de organisatie vorig jaar “The Telenet Way” op gang.

"Met volle goesting"

In 2014 lanceerde Claudia Poels en het HR team “The Telenet Way”, een ambitieus veranderings- en communicatietraject, met als ‘gele’ draad: “met volle goesting”. The Telenet Way werd visueel weergegeven als een piramide bestaande uit de volgende bouwstenen: het nieuwe doel, de strategie, de waarden, de brand behaviours en een nieuwe waaier van competenties.

Doorheen dit proces maximaliseerde Telenet het engagement met zijn werknemers, van de basis tot de top. Eerst en vooral vroegen ze de werknemers om de waarden en gewenste gedragingen mee te cocreëeren. Nadien namen 80 werknemers hun 2.200 collega’s mee door een ‘Waarden Workshop’. Tegelijkertijd liep er een interne communicatiecampagne om het proces te ondersteunen. Deze campagne bereikte haar hoogtepunt op de jaarlijkse “All Employee Meeting” in maart 2014. Dit evenement werd herdoopt naar “The Telenet Way Day” en is volledig gebaseerd op de Telenet waarden. Een van de initiatieven om deze waarden tot leven te brengen, is de lancering van een erkenningsprogramma op het intern sociaal netwerk, waarbij werknemers elkaar in de bloemetjes kunnen zetten.

Integratie van The Telenet Way

Om de waarden van Telenet nog verder in het DNA te brengen, vonden er 150 workshops plaats gedurende 2,5 maanden. Bijna al de 2.200 werknemers namen actief deel en belichamen sindsdien de Telenet waarden van top tot teen. Dankzij het interne erkenningsprogramma kregen de oprichters maar liefst 1.200 virtuele schouderklopjes. Ook werden de waarden en competenties geïntegreerd in al de HR processen, van rekrutering tot training en ontwikkeling- en prestatiemanagement systemen.
We laten graag de resultaten van de laatste werknemersenquête voor zich spreken: 96% van de Telenet-werknemers beweert de waarden te kennen, en 89% zegt Telenet’s strategie te kennen.