Categorie HR manager

Raphael Copis

AG Insurance
Sleutelwoorden : Engagement – Duurzame groei – Geluk & Performance

Executive Summary

Het menselijk kapitaal op de eerste rij

Met zijn bijna 4400 werknemers neemt AG Insurance een stevige leiderspositie in op de Belgische verzekeringsmarkt. Maar er is geen sprake van achterover leunen en verder niets meer te ondernemen! Het traject afgelegd over de periode van de voorbije drie jaar op vlak van ontwikkeling en engagement van menselijk kapitaal is buitengewoon opmerkelijk. In zijn functie van Directeur HR & Communicatie heeft Raphael Copis hard gewerkt voor het implementeren van de HR visie, met de ambitie om rechtstreeks bij te dragen aan de duurzame winstgevendheid van het bedrijf. Hoe moet men trouwe medewerkers meer betrekken om de tevredenheid van de klanten en de spontane bekendheid van AG Insurance te verbeteren? 

Eén visie, vier steunpilaren

Het dynamiseren van de klantenservice baseert zich op een originele visie, en is volledig gericht op de mens. Het is het geïntegreerde en coherente karakter van het indrukwekkend aantal initiatieven, geïmplementeerd tussen 2012 en 2015, die in de spotlights geplaatst wordt.

Welzijn staat uiteraard op het programma met onder andere de implementatie van een flexibele omgeving en organisatie, met goede tools voor het voorkomen van stress en ter ondersteuning van een goede gezondheid. De tweede steunpilaar is zonder enige twijfel een klassieker, maar nog steeds onmisbaar: de opleiding, de coaching en het performance management. De derde steunpilaar van de visie rust op de cultuur, met een herziene definiëring van het waardensysteem en zijn vertaling in de rol van decentrale ambassadeur voor elke medewerker. Tenslotte hebben we de vierde steunpilaar, die ook essentieel is en leiderschap bespreekt. Toen ze de echte vragen aanpakten – het afstemmen van het management op vlak van de fundamenten en de capaciteit om diversiteit in leiderschap te aanvaarden -, gaven Raphael Copis en zijn HR-team altijd de voorkeur aan een positieve aanpak geconcretiseerd in een handvest van het leiderschap bij AG Insurance.

Supporters van jouw leven

De resultaten zijn er! De indicatoren verbeteren aan één stuk door sinds het begin van het transformatieproces in 2012 en bevinden zich systematisch boven de performances weergegeven door externe benchmarks: de rates van vrijwillig personeelsverloop en ziekteverzuim verminderen, terwijl men op de markt een verontrustende vermeerdering opmerkt. Als men het geluk van de medewerkers meet vindt men ook een uitstekend niveau, licht superieur aan de norm van een representatieve steekproef uit de Belgische bevolking. Belangrijk is trouwens dat de integratie van het Communicatieproces in de scope van de verantwoordelijkheden van Raphael Copis toelaat om een directe link te leggen tussen de medewerkers van AG Insurance en de kracht van het merk bij zijn klanten en partners. In 2014 vormen de snelle ontwikkeling van de trotsheidindicatoren (+13%) en de identificatie met het merk (+14%) een extra bewijs voor de effectiviteit van deze aanpak.