Categorie HR manager

Kristian Vandenhoudt

Atlas Copco


"We zijn geen eiland binnen de onderneming"

Als Vice-President Human Resources van een van de belangrijkste divisies van de fabrikant van industriële machines Atlas Copco heeft Kristian Vandenhoudt een rol die tegelijk strategisch en operationeel is. Met zijn tien jaar ervaring binnen de groep heeft hij een beeld van de HR-divisie die als een leverancier van diensten aan interne klanten ook zeer sterk verbonden is met de andere departementen van de organisatie.

De projecten die hij verdedigt zijn getuige van de centrale rol die hij speelt binnen de onderneming. Een eerste gaat over de ontwikkeling en implementatie van een nieuw hulpmiddel in een twintigtal landen overal ter wereld. Het gaat om een strategie en ondersteunende tool voor employer branding op het lokale niveau, met focus op de opkomende markten, technische profielen en genderdiversiteit. Het tweede project bestaat uit een positieve campagne om het ziekteverzuim te doen dalen met een zeer directe impact op de business inzake werkingskosten en productiviteit. Door een story model te ontwikkelen dat de interesse van journalisten opwekt – het derde project dat Kristian Vandenhoudt voorstelt – is Atlas Copco vandaag bij het grote publiek beter bekend als werkgever. Dit project heeft geleid tot een aanzienlijke aanwezigheid in de media.

"Persoonlijk denk ik dat ik een bijzonder professioneel traject heb afgelegd", geeft Kristian Vandenhoudt toe. "Ik heb de essentiële waarde van human resources pas laat in mijn carrière ontdekt na andere ervaringen in business en management. Ik denk wel dat dat me helpt om de noden van mijn cliënten beter te begrijpen. Op dezelfde manier zal ik niet aarzelen om marketingprincipes toe te passen tijdens mijn werk. Mijn visie op het vak is dat de HR-afdeling in geen geval een geïsoleerd eiland is in de onderneming. HR voedt zich aan de interacties met marketing, communicatie..."

Een decentrale dynamiek

Atlas Copco is een multinationale onderneming met hoofdkwartier in Zweden. Ze is marktleider op vier grote domeinen: de ontwikkeling van compressoren en generatoren, sloop- en boorapparatuur, industriële gereedschappen en montagesystemen. Sinds de oprichting in 1873 heeft de producent een international netwerk uitgebouwd met klanten in zo'n 170 landen. De groepsstrategie, die in Zweden wordt bepaald, sijpelt door naar vestigingen op vijf continenten.

De drie ordewoorden voor de 42.000 medewerkers zijn 'betrokkenheid', 'interactie' en 'innovatie'. Als gevolg van de decentrale politiek ontstond er binnen de groep een nood aan wereldwijde support, in het bijzonder bij de realisatie van strategische plannen. Om op die vraag een antwoord te kunnen bieden, heeft het HR-team een strategische, gemeenschappelijke tool ontwikkeld die het voor de lokale entiteiten overal ter wereld mogelijk maakt om hun eigen strategieën neer te zetten, rekening houdend met hun cultuur, noden en economie.

"We hebben ervoor gekozen om bottom-up te werken en boven alles pragmatisch te zijn wanneer we werken aan employer branding", zegt Kristian Vandenhoudt. "Om de lokale kantoren te stimuleren, wilden we een praktische tool maken die makkelijk kan gebruikt worden in alle landen, met een 'template' die aangepast en effectief is. Het gaat om een heuse kit met daarin een 'employer branding grid' en cartoons die het hele proces duidelijk maken voor managers en hun teams, waar ze zich ook bevinden. We hebben de tool voorgesteld tijdens een hele reeks workshops overal ter wereld, van Jakarta tot Moskou. De idee daarbij is zeker niet om te dupliceren wat in een van de andere landen is gebeurd, maar om ideeën en recepten die werken te delen. De ultieme doelstelling is de detectie van onze doelgroepen, elk met hun eigen gezichtspunt en communicatiemiddelen. Het gaat met andere woorden om een project waardoor de synergie tussen marketing en HR vergemakkelijkt wordt."

Bijzondere aandacht is besteed aan de opkomende markten, aan technische profielen en genderdiversiteit. "De voornaamste les uit dit bijzonder uitgebreide project is dat het nodig is de zaken zo eenvoudig mogelijk te houden. Je moet tegelijk ook erg veel communiceren om het contact te houden, in het bijzonder tijdens crisismomenten en als de druk hoog is.

Een positieve spiraal

Om de strijd aan te gaan tegen het verzuim, wat in het bijzonder een probleem was in een van de magazijnen in Antwerpen, heeft Atlas Copco er op gelet geen beschuldigend en negatief discours op te zetten, maar zich te concentreren op een positieve dynamiek. Gebaseerd op het beeld van een piramide bestond de eerste stap erin om aandacht te vestigen op een positieve attitude ('warm heart') om dan de problematische achtergrond duidelijk te maken ('cool brain') om uiteindelijk te komen tot een follow-up ('clean hands and warm feet') en op creatieve wijze de gewoonten te beïnvloeden. "In België zijn we erin geslaagd om het absenteïsmecijfer met 36 procent te laten dalen. We hebben ook gebruik gemaakt van de situatie om grondig na te denken over hoe we de algemene tevredenheid van de medewerkers kunnen verbeteren. Om dat te doen, hebben we de syndicaten om hun visie gevraagd – zij spelen een duidelijke rol op dat domein. Omdat de actie zijn doel niet gemist heeft, hebben we het met een symbolisch evenement afgerond: het management heeft wafels gebakken en opgediend voor al het personeel. Ik denk echt dat we vaak te weinig belang hechten aan het valoriseren van professionele successen."

Het derde project dat Kristian Vandenhoudt heeft voorgesteld, had als doel om Atlas Copco prominent aanwezig te laten zijn in de Belgische pers, en zo de visibiliteit en de erkenning van het merkimago te versterken. Atlas Copco, goed gekend bij ingenieurs, was voorheen minder gekend bij het grote publiek. "We zijn ervan overtuigd dat een aanwezigheid in de media veel geloofwaardiger en waardevoller is dan een publiciteitscampagne. Ook al is de industrie op zich niet erg aanwezig in de media, toch zijn we er in geslaagd aanzienlijk wat media-aandacht op te wekken door heel concrete initiatieven te nemen en na te denken over invalshoeken en getuigenissen. Vijf jaar gelden, bijvoorbeeld, was niemand er zich van bewust dat Atlas Copco – via zijn producten – aanwezig is in het leven van alledag."

Dankzij die actie zijn er tussen 2011 en 2013 in België 350 artikels of reportages gerealiseerd over de Zweedse multinational, met als resultaat een fors toegenomen trafiek naar de website. "Mensen over jou doen spreken is cruciaal voor een onderneming van onze grootte", concludeert Kristian Vandenhoudt. "Het is een manier om je voor te stellen aan de buitenwereld. In dit geval, net zoals in de andere, is het nodig dat het menselijke aspect aanwezig is om de businessnoden te vertalen. Ik geloof dat een HR-directeur zich niet moet afzijdig houden van zaken als productiviteit. In de toekomst willen we zelfs een HR-cultuur implementeren die nog meer op de leest geschoeid is van onze interne klanten."