Categorie young HR talent

Isabelle Meulemans

Kanselarij van de Eerste Minister

Hoe de kanselarij uit de schaduw trad

Van alle federale overheidsdiensten is de Kanselarij van de Eerste Minister zonder twijfel degene die het minst gekend is bij het grote publiek, en dus bij potentiële werknemers. De uitdaging is dus om de nodige expertise binnen te halen, in het bijzonder voor de cruciale functies. De oprichting van een pagina ‘loopbaan’ op LinkedIn en het aanbieden van gezond en duurzaam voedsel zijn twee projecten die ertoe moeten bijdragen dat de Kanselarij gezien wordt als een aantrekkelijke en bijdetijdse werkgever.

Met een personeelsbestand van 185 personen biedt de Kanselarij ondersteuning aan de Eerste Minister door hem te helpen om het regeringsbeleid te sturen en coördineren. Dat doet ze op vlak van logistiek, administratie, recht en communicatie. Die taak impliceert dat het nodig is om talent aan te trekken met veel expertise – in het bijzonder inzake ICT – dat zich kan inzetten op verschillende fronten en voor zeer diverse projecten.
Het is in dat licht dat Isabelle Meulemans verschillende pistes is gaan verkennen met betrekking tot een betere aantrekkelijkheid en employer branding. Die reflectie heeft in het bijzonder geleid tot de oprichting van een carrière-pagina op LinkedIn, een primeur voor de federale overheidsdiensten waar Selor het voorrecht heeft op alle rekruteringsactiviteiten. “Het was in eerste instantie nodig om de hiërarchische lijn te overtuigen, net zoals IT. Die staan van nature huiverachtig tegenover sociale media”, vertelt ze. “Bovenop het aspect rekrutering hebben we ervan geprofiteerd om er ook een pedagogisch initiatief aan te koppelen, waarin we het project uitleggen en wat het nut van de tool kan zijn voor het personeel. Dat deden we tijdens twee workshops en verscheidene informatiesessies bestemd voor nieuwe medewerkers.”
Die oefening bracht meteen ook een luik ‘samenhang van het team’ met zich mee, en maakte duidelijk dat het personeel ‘ambassadeur’ is inzake aantrekkelijkheid. “We hebben een fotosessie georganiseerd in de Wetstraat 16: de personeelsleden die dat wilden, konden eraan deelnemen en op die manier het instituut ‘belichamen’ ten overstaan van toekomstige kandidaten”, illustreert ze. De carrière-pagina, gelanceerd in juni 2012, is erin geslaagd om het aantal talenten dat solliciteert voor een baan bij de Kanselarij te doen stijgen, in het bijzonder voor de knelpuntfuncties. “We zochten al meer dan een jaar naar een heel specifiek IT-profiel, maar zonder succes”, geeft ze nog mee. “Wel, we hebben sinds de lancering op LinkedIn acht valabele kandidaten gezien voor die job.”

Op het menu

Vandaag scoort de Kanselarij zeer goed inzake tevredenheid, de score van 89% is bij de hoogste van alle overheidsdiensten. Ook verschillende andere indicatoren evolueren in de goede richting: de turnover evolueerde van 5,89% in 2009 naar 4,59% vorig jaar, en het niveau van vertrouwen dat medewerkers hebben in HR steeg met 20% tussen 2009 en 2011, om af te klokken op 86%. Een goede werkgever zijn komt via verschillende initiatieven, zoals bijvoorbeeld het aanbieden van gezonde en duurzame voeding. Om dat te kunnen bieden, was het nodig het bedrijfsrestaurant, dat tot dan een heel traditioneel menu bood, te transformeren.
De doelstellingen van dit project dat Isabelle Meulemans leidde voor wat betreft communicatie en opleiding? De gezondheid van de personeelsleden verbeteren door hen een gezondere keuken aan te bieden (meer groenten, minder vlees, minder vet), het afval te verminderen en de duurzaamheid te verhogen door te werken met 70% lokale seizoensproducten. “Het luik opleiding was belangrijk om de koks, de aankoopverantwoordelijken en het keukenteam te begeleiden in deze evolutie”, onderstreept ze. “Het communicatieplan bestond, op zijn beurt, uit verschillende initiatieven: een workshop over duurzaam koken voor het personeel, een inleiding bij de bio-week, de recepten van de chef die elke maand op het intranet worden gepubliceerd...”
Vandaag biedt het bedrijfsrestaurant van de Kanselarij een volledig nieuw menu aan, met elke dag een gezonde dagschotel, een bio-broodje en een vegetarische schotel. “Het personeel heeft het initiatief goed onthaald, zodanig zelfs dat op sommige dagen de gezonde schotel het best van al verkoopt, wat aantoont dat het project aanslaat”, bevestigt Isabelle Meulemans, er ook op wijzend dat het initiatief opgepikt is geweest door verschillende media, waaronder de RTBF die er een reportage aan heeft gewijd in het programma On n’est pas des pigeons...