Categorie young hr talent

Joke Renneboog

Vlaamse overheid





De ambtenaar van de toekomst

Joke Renneboog, die begin februari van dit jaar haar 28ste verjaardag vierde, maakt van modern HR-beleid haast een persoonlijke missie. Off- en online zet ze haar schouders onder de modernisering van het humanresourcemanagement bij de (Vlaamse) overheid. “Ik zit vandaag in het corporate HR binnen de Vlaamse overheid, en dat is ook mijn plaats. Ik ben een echte generalist.”

Joke Renneboog heeft die generalistenrol op de afdeling HR- en Organisatiebeleid binnen het departement Bestuurszaken van de Vlaamse overheid. Daar zorgt men niet alleen voor beleidsondersteuning inzake personeel, organisatieontwikkeling en binnenlands bestuur, de afdeling werkt ook mee aan de aansturing van de uitvoering van dit beleid. “Modern HR-beleid is een onderdeel van het ViA-plan van de Vlaamse overheid”, zegt Joke Renneboog, die mee in het team zit dat het programmamanagement voor dit grote project verzorgt. “Binnen ViA –of ‘Vlaanderen in Actie’– is het meerjarenprogramma ‘slagkrachtige overheid’ een van de doorbraken die de Vlaamse overheid wil realiseren. Daarin willen we een visie realiseren met vijf strategische HR-doelstellingen: personeelsbewegingen, inzetbaarheid, beloningsbeleid, arbeidsorganisatie en leiderschap.”
De vijf strategische doelstellingen werden vertaald in zeven kernprojecten, zo legt ze verder uit. Daarbij gaat het over het leiderschap dat binnen de overheid nodig zal zijn om de ViA-doelstellingen te halen, over mobiliteit en welk doel de mobiliteit voor de ambtenaar van morgen heeft, over een innovatieve arbeidsorganisatie, over een geïntegreerde aanpak van competentie- en talentmanagement, over leeftijdsbewust en duurzaam personeelsbeleid, over een kader voor loopbaan- en beloningsbeleid dat als hefboom moet dienen voor een project functieclassificatie, en over sociaal werkgeverschap, waarbij het doel is tot een duidelijke visie te komen in hoeverre de Vlaamse overheid sociaal werkgeverschap opneemt in het klimaat van efficiëntieverhoging.
Vandaag zit het project Modern HR-beleid in de tweede fase, wat wil zeggen dat de visienota ‘Modern HR-beleid binnen de Vlaamse overheid’, waarin de vijf strategische doelstellingen zijn uitgewerkt, is opgeleverd en principieel goedgekeurd. Daarnaast werden binnen de zeven kernprojecten, waaraan in totaal 110 projectmedewerkers van binnen en buiten de Vlaamse overheid hebben meegewerkt, ook projectportfolio’s uitgewerkt om het HR-instrumentarium van de Vlaamse overheid bij te sturen. Het uiteindelijke doel is om te komen tot een aangepast HR-instrumentarium, ondersteund door aanpassingen van het Vlaams Personeelsstatuut, en het opstarten van een IT infrastructuurtraject dat in lijn is met het HR-beleid.

“Zeer enthousiast”

Joke Renneboog heeft het geluk in een Google-achtige 70-20-10-structuur te werken, waarbij ze 70% van haar tijd besteedt aan haar dagtaak binnen de eigen dienst, 20% aan andere projecten in een andere dienst binnen de Vlaamse overheid, en tot slot 10% buiten de Vlaamse overheid. Daardoor kan Joke Renneboog onder meer mee haar schouders zetten onder Club35. “Club35 is een initiatief van HREPS –HR Excellence in Public Sector & Beyond– en is het Belgisch netwerk van jonge professionals die nieuwe ideeën uitwisselen en in de praktijk brengen in de virtuele en reële wereld om zo de publieke sector van morgen vorm te geven”, klinkt het. “We hebben een visietekst opgesteld over de ambtenaar van de toekomst. Nu, de toekomst verandert altijd, en dus is ook die tekst constant in beweging. We hebben wel een whitepaper voorgelegd aan de Vlaamse topambtenaren, en die waren zeer enthousiast.”
In de visietekst wil de jongste generatie ambtenaren ‘gewoon ambtenaar’ zijn, waarmee ze bedoelen dat het niveau of statuut waarin ze tewerkgesteld zijn irrelevant is, en dat mensen moeten kunnen bewegen over de verschillende overheden die ons land telt heen. Het moet zelfs mogelijk zijn om makkelijk over te stappen van en naar de privésector. “We willen barrières afbreken”, zegt Joke Renneboog resoluut. Daarnaast is de ambtenaar van de toekomst vanuit een groot maatschappelijk engagement ook een informatica-gebruiker die open data gebruikt, aldus Joke Renneboog. “Een derde punt is dat we af willen van de fameuze balans tussen werk en privé, en het liever hebben over ‘fit’. Het gaat niet over een perfecte verdeling 50/50. Soms steek je wat meer tijd in je werk, en soms steek je wat meer tijd in je privéleven, bijvoorbeeld als je een baby hebt gekregen.”

Idealisme 2.0

Joke Renneboog, die ook betrokken was bij het eventmanagement en inhoudelijke uitwerking van twee vrouwendagen en vier reeksen van Vlechtwerk, het project waarmee de Vlaamse overheid haar personeelsleden wil stimuleren om een trapje hogerop te gaan, startte als ambtenaar uit idealisme. “De reden waarom ik bij de Vlaamse overheid wou werken, is dat ik iets wilde doen rond vrouwenrechten. Daarom solliciteerde ik bij de dienst Emancipatiezaken.” Datzelfde idealisme blijkt ook uit haar uitgesproken interesse voor het kernproject rond sociaal werkgeverschap. “Er is een historiek om mensen waar –zoals men zegt– een hoek af is ook plaats te geven binnen de overheid. Nu de efficiëntie en effectiviteit omhoog moet, moeten we toch nog plaats kunnen bieden aan deze mensen. Dat is niet evident, gezien de druk die er is, maar het is onze plicht.”
Joke Renneboog is ook heel erg actief op sociale media, én ze pleit vurig voor meer 2.0 op de werkvloer. In 2007 al won ze de titel van Clickx Site van het Jaar in de categorie ‘persoonlijke blogs’, en vandaag is ze als @jokerenneboog erg actief op Twitter. Daarnaast vind je haar in verschillende netwerken, zowel professioneel als privé, terug op Facebook, Linkedin en Yammer. “Je moet op de sociale media werk en privé durven mengen. Alleen dan kom je authentiek over en heb je maximaal effect.”