Categorie young hr talent

Arnaud Liégeois

Union Nationale des Mutualités Socialistes

"Natural Born Sharer”

Bij de Nationale Union Nationale des Mutualités Socialistes neemt Arnaud Liégeois de handschoen op inzake het delicate werk rond knowledge management. De inzet is dubbel: de overdracht van expertise en kennis verzekeren om de effecten van de demografische schok tegen te gaan, maar ook om interne samenwerking te stimuleren door het gebruik van 2.0-tools aan te moedigen. Na één jaar al zijn de resultaten al zichtbaar.

Het is voor niemand een geheim: de sector van de ziekenfondsen is in volle evolutie. Er is een sterke concurrentie ontstaan tussen de verschillende organisaties. De verplichte terugbetalingen laten maar een kleine manoeuvreerruimte, waardoor de organisaties zich trachten te onderscheiden via een steeds breder wordende waaier aan producten en diensten op gebied van verzekering, advies, hulp aan huis, enzovoort. Bovendien betekent het verdwijnen van meer en meer papieren documenten –zoals de zorgattesten– ten voordele van een stroom elektronische informatie extra uitdagingen. En dat zijn maar enkele voorbeelden.
Bij het socialistische ziekenfonds Solidaris zijn in België drie miljoen mensen aangesloten, waarvan 1.250.000 in Wallonië, waar ze markleider is. In het zuiden van het land geeft ze werk aan 4.900 werknemers verspreid over het gehele gewest, georganiseerd in zes autonome provinciale federaties en een netwerk van associaties, met ziekenhuizen, instellingen voor thuiszorg, apothekers en dergelijke. Kortom: 422 agentschappen en een duizendtal contactpunten. Dat alles wordt gecoördineerd op het niveau van de Nationale Unie, die 321 VTE’s telt aan Franstalige kant, en 1.582 VTE’s die actief zijn bij de federaties.
“Sinds twee jaar al werken we aan een bedrijfsproject ‘Horizon’ die de evolutie van onze beroepen concretiseert: van administratieve beheerders worden we dienst- en adviesverleners voor onze leden voor al wat de gezondheid aangaat”, legt Arnaud Liégeois uit. “De evolutie betreft ook onze backoffice waar we van een deel van onze medewerkers verwachten dat ze competenties ontwikkelen rond databeheer en -analyse, bijvoorbeeld.”

Twee assen

Tegelijk wordt de organisatie getroffen door de demografische schok: 43% van het personeelsbestand is ouder dan 45, en de 55-plussers zijn goed voor 15% van de werknemers. “Onze beroepen worden bovendien steeds complexer en er is geen specifieke achtergrond die erop voorbereidt, noch een school voor sociale zekerheid. De opleiding gebeurt dus voor een deel op het terrein. We moeten onze toekomst dus veiligstellen voor risico’s die verbonden zijn aan het verlies aan kennis en expertise, en werken aan de overdracht ervan. Het is een grote taak omdat we niet alleen focussen op de kennis van de mensen, maar ook op de historiek van hun carrière, de beslissingen en projecten waaraan ze meewerkten... Om vooruit te gaan mogen we het verleden niet vergeten.”
Om die uitdaging aan te gaan, is Arnaud Liégeois, die zichzelf een ‘Natural Born Sharer’ noemt, de geknipte man. Knowledge management bekijkt hij langs twee zeer complementaire assen. Aan de ene kant gaat het erom te verzekeren dat de senior specialisten vergezeld worden zodat hun kennis overgedragen wordt aan de andere werknemers in de organisatie. Aan de andere kant bestaat de ambitie erin om kennis verder te delen binnen de onderneming in zijn geheel, en dat door projecten en samenwerkingstools die de HRM 2.0-aanpak en de lerende organisatie combineren.
Bij de troeven Arnaud Liégeois: kunnen rekenen op de methologische competenties die hij opgebouwd heeft tijdens zijn doctoraatsonderzoek. “We hebben nu een minder diepgaande analyse gemaakt van de situatie, ‘t is te zeggen een evaluatie van de kritieke kennis en de risico’s die gepaard gaan met het verlies ervan. Op die basis hebben we de processen en tools voor de transmissie gebouwd, net zoals het vergezellen van de senior specialisten die niet noodzakelijke goede pedagogen zijn. De managers zijn gesensibiliseerd over het initiatief en de lokale HR-managers zijn opgeleid om de nodige coaching te verzekeren.”

Deuren openen

Als het gaat over het samenwerkingsluik in meer algemene zin, is Arnaud Liégeois de motor van het opzetten van een netwerkplatform voor intern gebruik (Yammer), viraal gelanceerd tijdens een weekend en waar vandaag al 450 mensen op actief zijn. “Het is een uitstekende tool om het delen te stimuleren tussen verschillende entiteiten en het hoofd te bieden aan de nadelen die verbonden zijn aan een organisatie die gedecentraliseerd en geografisch verspreid is. Het laat ons toe om te kapitaliseren op de kritieke kennis en die te verspreiden binnen de organisatie.”
De behaalde resultaten na ruim een jaar zijn bemoedigend. “De experten die hun kunde kunnen delen, getuigen over hun voldoening, en dat vergemakkelijkt de integratie van de juniors in hun functie. We stellen bovendien een versterking vast van de relaties tussen de medewerkers in de front- en backoffice, maar ook tussen managers van de verschillende activiteiten en tussen de verschillende federaties. Het initiatief laat toe om de deuren te openen naar andere ontwikkelingen, zoals praktijk-communities, een systeem voor 2.0-informatie of de harmonisering van de oplossingen die we aan klanten voorstellen.”
Voor Arnaud Liégeois mogen de 2.0-tools niet langer genegeerd worden, wat ook de werkomgeving is. “Ze vandaag nog negeren, dat is zoveel als de onderneming sluiten voor de wereld van morgen. En het volstaat om te kijken naar de exponentiële evolutie van de tools de afgelopen drie jaar om te weten wat ‘morgen’ betekent. De tools hebben als voornaamste voordeel dat ze barrières doorbreken in tijd en ruimte. In de nabije toekomst zullen wij niet naar de informatie gaan, maar komt de informatie spontaan naar ons.”
Op niveau van de organisatie onderstreept hij dat de werknemers met elkaar in contact komen, communiceren en delen, ook al zouden die elkaar nooit ontmoet hebben zonder het bestaan van het sociaal netwerk en grotere samenwerkingsprojecten. “Vragen die gesteld worden door een medewerker aan de ene kant van Wallonië krijgen een concreet en snel antwoord van helemaal de andere kant. En dat alles zonder dat de mensen hun werkplek verlaten, en zonder dat de mensen op zoek moeten naar de persoon die het antwoord kent... Er is dus niet alleen het voordeel van het creëren van een netwerk, maar ook om bij te dragen aan het vermijden van verplaatsingen en fysieke vergaderingen die een dubbele ecologische en financiële kost dragen.”