Categorie young hr talent

Marie-Astrid Alexandre

Farnell

De mens in het centrum van de strategie

In haar functie als HR Business Partner bij Farnell wist Marie-Astrid Alexandre antwoord te bieden op een van de ambities van de groep –iedereen de kans geven een uur per week te besteden aan persoonlijke ontwikkeling– en aan de uitdagingen van de business –de structuur versterken om het leiderschapsniveau op te krikken. Dat alles in een overwegend mannelijke, arbeiderscontext met hoge graad van syndicalisatie. Bewijs dat je ook zonder lange anciënniteit toegevoegde waarde kan betekenen.

De Britse groep Farnell, actief in de distributie van elektronische, elektrische en industriële componenten, heeft in België, in Grâce-Hollogne bij Luik, haar Europees distributiecentrum uitgebouwd. Daar werken 217 werknemers, waarvan 86% arbeiders. Een zeer uitdagende omgeving voor een jonge, vrouwelijke HR-verantwoordelijke, want zeer mannelijk en een zeer hoge graad van syndicalisatie. Met de titel HR Business Partner is Marie-Astrid Alexandre de HR-rechterhand van de sitemanager, en rapporteert ze aan de HR-verantwoordelijke in het moederbedrijf in Leeds.
In 2006 werd de groep overgenomen door Harriet Green met de duidelijke wil om de mens centraal te plaatsen in de strategie van de onderneming. Om die intentie te concretiseren, was een van de hefbomen om elke medewerker te sensibiliseren over zijn eigen ontwikkeling en, bovendien, aan elk van het toe te laten een uur per week te besteden aan die ambitie. “Dit is het mooiste engagement dat je je als HR kan voorstellen, en toch blijft het een uitdaging om zo’n ‘corporate’ initiatief lokaal in de praktijk te brengen, rekening houdend met de specifieke Luikse situatie”, legt ze uit. “We hebben dus een reeks initiatieven genomen die opleidingen, coaching, werkgroepen en informatiesessies combineren.”
Als verantwoordelijke voor het driekoppige Training Team gedurende twee jaar besteedde Marie-Astrid Alexandre bijzondere aandacht aan de opvolging, zowel van de ontwikkelingsplannen van het personeel als op het niveau van het jaarlijkse opleidingplan. In 2009 werden op die manier bijna 3.500 uren besteed aan ontwikkeling, een resultaat dat het jaar nadien nog toenam op af te klokken op 5.500 uren. Het jaar 2011 was een echt scharnierjaar voor de structuur, waardoor de inspanning daalde tot 3.800 uren, maar de investering in de ontwikkeling van de mensen krijgt een nieuwe boost in 2012.

Vrouwelijke toets

In 2011 investeerde Marie-Astrid erg in de herziening van de structuur, het resultaat van verschillende interne bevragingen. Aan de ene kant toonden de VOICE-tevredenheidenquêtes van het personeel van 2009 en 2010 aan dat er werk was op verschillende domeinen: communicatie, leiderschap en strategie/richting. Aan de andere kant schoof ook een psychosociale bevraging verschillende onderwerpen naar voor: verhoogde stress, verlaagde motivatie, een gevoel van ongelijkheid, een gebrek aan erkenning en aandachtspunten wat betreft de interpersoonlijke relaties.
“We zagen de noodzaak om de omkadering en het leiderschap te versterken, meer bepaald om mogelijk te maken dat iedereen zich kan concentreren op zijn taken en doelstellingen op het juiste verantwoordelijkheidsniveau”, zegt ze. “Het is op die manier dat we een intermediaire functie hebben gecreëerd tussen de werkvloer en de hiërarchische lijn: ‘Senior Operative’. De functie van ‘supervisor’ was geëvolueerd van een zuiver operationele functie naar die van ‘Shift Manager’, gekenmerkt door inspirationeel leiderschap. We hebben tenslotte een herziening van de managementstructuur gedaan, met een herverdeling van de departementen.”
Meer dan 300 CV’s werden gescreend en meer dan 70 interviews gehouden om de posities van de negen Senior Operatives in te vullen, drie andere rekruteringsprocedures zijn nog aan de gang. Er wordt ook voorzien in zes Shift Managers, vier door interne promotie en twee door externe rekrutering. Twee nieuwe managers zijn aangetrokken om het team te versterken, en men zal in 2012 in dezelfde lijn verder gaan. Sinds ze de HR-verantwoordelijkheid kreeg bij Farnell is Marie-Astrid Alexandre erin geslaagd verschillende andere initiatieven uit te rollen, zoals de ontwikkeling van een programma ‘Vie ma vie’, het uitwerken en opvolgen van acties in het kader van engagement en het accent op een cultuur van diversiteit... zich steeds zeer bewust van de toegevoegde waarde van een vrouwelijke toets en van het potentieel dat de integratie van een cultureel zeer divers personeelsbestand kan bieden voor de business.