Categorie young hr talent

JIE-YI TANG

Design BoardDe onderneming

Design Board is een kantoor dat gespecialiseerd is in brand design-strategieën. Het verzorgt de visuele identiteit van de grootste FMCG-spelers in de EMEA, van Danone tot McCain via Spadel of Lotus. Het bedrijf is een referentie geworden op dit vakgebied en heeft nu ook internationale weerklank gevonden via de oprichting van een kantoor in Sofia. In het totaal telt de groep vandaag 52 FTE.

De context

Design blijft iets emotioneels. A priori kan de fusie met GRH dus verwarrend lijken. Maar sinds 1999 kent Design Board een sterke groei die bestendigd zal worden of nog uitgebreid, onder meer door een grotere aanwezigheid in het buitenland. Met een activiteit die voor 85% op het buitenland gericht is, telt het bedrijf zestien nationaliteiten. Deze combinatie van factoren leidde tot de oprichting van een HR-functie in september 2006.

Project 1 : Setting up a HR department

De contracten werden beheerd door de financiële directeur, het loon door de boekhouding en de managers waren meer op het operationele gericht dan op het management en de ontwikkeling van de leden van hun team. Als Communicaton Manager (intern en extern) ging Jie-Yi Tang de uitdaging aan om een echt HR-beleid te ontwikkelen. Terwijl ze zich informeerde over de verschillende facetten van de functie (sociale wetgeving, HRM, coaching) begon ze met het harmoniseren van de administratieve en wettelijke documenten, het ontwikkelen van het HR-beleid, het uitwerken van een rekruterings- en seleciteproces, het opstellen van een evaluatieproces, het ontwikkelen van een dialoog met de managers op het gebied van feedback en talent management en tenslotte het creëren van een strategie voor human resources management met het oog op het delen van middelen en goede praktijken.

Geboekte resultaten:
• Oprichting van een afdeling, specifieke beleidslijnen en hulpmiddelen die evolueren
• Aantrekken en behoud van de beste experts of potentiëlen
• Gevoelige verbetering in de competenties van de managers op het vlak van People Management
• Invoering van een positieve werkomgeving

Project 2 : Hiring more Talents, Developing new Competences

Om beter tegemoet te komen aan de noden van de klanten, voerde Design Board in 2008 een nieuw Business Model in waarvan de Business Units gebaseerd zijn op expertise en basisvaardigheden. In deze optiek moest de onderneming 20 nieuwe medewerkers aanwerven in Brussel en Sofia voor uiterst gespecialiseerde functies. Gezien de activiteit en de uitdaging moest er creatief worden opgetreden in de communicatie en de gebruikte kanalen. Een campagne "Come and Share our Dreams" werd op poten gezet met het accent op wat DB te bieden heeft als bedrijf eerder dan op de gezochte "hard" en "soft" competenties. De vijf eerste personen die voor Sofia werden aangeworven, kregen drie maanden opleiding in Brussel. Eén van de meest ervaren Project Managers vertrok voor nog drie maanden naar Sofia om de opleiding van het plaatselijke team af te handelen.

Geboekte resultaten:
• Ondanks de specifieke profielen, het zoeken naar een culturele match, de gevraagde internationale background en het niveau van de vereisten, werden alle betrekkingen ingevuld.
• DB begint met een tweede aanwervingsfase voor de ontwikkeling van het kantoor in Sofia

Enkele van de andere vermeldenswaardige initiatieven: de bijdrage van HR tot het uitwerken van de zakenplannen en de acties van elke afdeling, de ontwikkeling van een actie in het kader van het Kwaliteitsprogramma, gericht op het aanmoedigen van de medewerkers om bij te dragen tot de organisationele doelstellingen en het meewerken aan activiteiten die op verbetering gericht zijn (onder meer via feedback, informele uitwisselingen en intern onderzoek), de coaching van managers om ze te helpen bij het ontwikkelen van hun teams, enz.

In cijfers:
  • Personeel HR: 1.5 personen
  • Opleidingsdagen per persoon per jaar: 1,44
  • Retentiegraad 2007/2008: 70%
  • Tevredenheidsenquête: ja (score: 3,75/5)
  • HR Manager lid van het directiecomité: ja