Categorie young hr talent

MIEKE HULLEBROECK

Belgacom groupDe organisatie

De Belgacom Group is een landelijke provider van geïntegreerde communicatiediensten die ook een internationale strategie voert, maar tegelijkertijd ook verlieslatende internationale bedrijven sluit waaronder enkele uit de Groep Telindus, die ICT oplossingen en diensten levert. Telindus is een dochterbedrijf dat enkele jaren geleden in de groep opgenomen werd.

De context

Een bedrijf dat tot voor kort nog een monopolie positie had moet zich aanpassen aan de veranderende marktpositie en een internationale context. Er diende bijgevolg ook een internationaal HR-team en HR-beleid gecreëerd worden. Een taak die Mieke Hullebroeck op zich neemt.

Project 1 : Divestment program of the Tier 2 countries

Als gevolg van Belgacoms internationale strategie diende de vertegenwoordiging in (en van) filialen te wijzigen. Sommige afdelingen (Italië, Portugal, Zweden, Hungarije, Duitsland, China, Thailand en Zwitserland) moesten gesloten worden. Daarom werd een projectgroep opgericht bestaande uit mensen met verschillende expertises (Finance, Legal, Tax en HR). Zij werken simultaan in verschillende landen. Dat leidde overigens tot verschillende oplossingen zoals verkoop, management buy-out… met de bedoeling om redundantie zoveel mogelijk te beperken, de kosten stevig te manegen om aldus een win-win situatie te creëren voor zowel het bedrijf als de werknemers.

Resultaten:
• Het project behaalde alle objectieven op tijd.
• Telindus Italië werd verkocht, inclusief transfer van alle 85 werknemers, zonder overbodige kosten.
• Telindus Zwitserland werd eveneens gesloten maar wel in een constructief sociaal klimaat. De 14 werknemers zijn nu tewerkgesteld in een bedrijf aan wie enkele klantencontracten verkocht werden.
• In Telindus Portugal werd voor een Management Buy-Out gekozen, inclusief ongeveer 80 werknemers. Idem voor Telindus Duitsland en Hongarije

Project 2 : Creatie van Belgacoms Women Network Winc

In het verlengde van de duidelijke diversiteitstrategie van Belgacom, besloot Mieke Hullebroeck een netwerk op te starten voor de vrouwelijke werknemers in het bedrijf. De bedoeling was vooral om het besef te verhogen dat vrouwen belangrijk zijn in de zakenwereld. Tegelijkertijd wordt opgevolgd hoeveel vrouwen er op de verschillende functieniveaus aanwezig zijn, bekijkt men de struikelblokken die een carrière in de weg staan en hanteert men Winc als een netwerktool (voor zowel mannen als vrouwen).

Resultaten:
• Minstens 200 aanwezigen per event, die overigens binnen de paar minuten uitverkocht zijn
• Open discussies
• Impact op de bedrijfscultuur
• In 2009 staat een mentoring programma voor vrouwen op stapel om het vrouwelijke topmanagement te vormen en er zo hun aanwezigheid te versterken. Op die manier worden deze dames ondersteund in hun voorbeeldrol ten opzichte naar andere vrouwen.

In cijfers:
  • FTE: 17,548 (TI: 1,943)
  • Aantal HR-medewerkers: 340 waarvan 2 op international HR (Corporate) en 16 op locale HR
  • Opleidingsdagen per werknemer per jaar: 4 dagen
  • Netto vrijwillige verloop Belgacom Group: 4%
  • Tevredenheidsenquête? Ja
  • Graad tevredenheid? 70 (Group), 77 for TI