Categorie HR manager

Ursula Saint-léger

Umicore
De onderneming

Umicore is als groep gespecialiseerd in de technologie van materialen. De activiteiten zijn opgebouwd rond 4 activiteitensectoren: Geavanceerde materialen, edele metalen-producten & catalysatoren, edele metalen - diensten en zink-speciale producten. Het is de bedoeling om de creatie van duurzame waarde te bevorderen. Dat wordt samengevat in het motto "Materials for a better life". Totale personeelsbezetting: 20,000 personen.

De context

Het voormalige Union Minière had zo'n tiental jaar nodig om zich om te vormen van een metaalproducent pur sang tot een groep die gespecialiseerd is in geavanceerde materialen. De groep werd geconfronteerd met een ernstig probleem van historische vervuiling en produceert tegenwoordig geavanceerde producten om een duurzame toekomst te garanderen. Het herstructureringsproces werd onder meer gekenmerkt door het autonoom maken van de koperafdeling Cumerio en door de beursoverdracht van Nyrstar, samen met het Australische Zinifex.

Project 1 : Sustainable Development Reporting

Toen Ursula Saint-Léger bij Umicore kwam, was de sociale dimensie slechts goed voor enkele regels in het jaarverslag. In samenwerking met het EHS-team (Environment, Health & Safety) kon de CEO ervan overtuigd worden om op het vlak van verslaglegging over te gaan naar een hogere versnelling, op basis van tien doelstellingen die regelmatig worden opgevolgd tijdens een periode van vijf jaar om de vooruitgang te meten. Daarna werd beslist om het rapport Sustainable Development samen te voegen met het jaarverslag om te komen tot een Report to Shareholder and Society, dat door de financiële analisten bekroond werd als het beste jaarverslag van 2006. Er werden vijf HR-doelstellingen (naast vijf EHS-doelstellingen) geïdentificeerd en alle vestigingen moeten een lokaal plan ontwikkelen/implementeren:
doelstelling 1 ... verantwoordelijkheid ten opzichte van de plaatselijke gemeenschap,
doelstelling 2
... populaire werkgever,
doelstelling 3 ... constructieve dialoog en open communicatie,
doelstelling 4
... aanzetten tot leren en ontwikkeling,
doelstelling 5 ... het groepsbeleid toepassen wat betreft gelijke kansen en diversiteit, het respect voor de rechten van de mens en de gedragscode van Umicore.
Om de buy-in te stimuleren, werd een enorme roadshow georganiseerd in de zeven regio's waarbij de 1.400 managers van Umicore rechtstreeks betrokken waren. Er werd ook een informatiesysteem ingevoerd om de consolidatie van de gegevens in de 86 vestigingen te ondersteunen.

Geboekte resultaten:
• Umicore kent nu zijn derde jaar van SD Report en er wordt een externe audit gehouden opz es vestigingen zo kan men aantonen wat er gedaan is op het vlak van HR, benchmarks realiseren en goede praktijken delen
• concreet maken van thema's die mooi ogen op papier maar in de praktijk moeilijk te beleven zijn (Umicore Way, gedragscode, waarden)
• demonstratie dat de HR partners zijn van het bedrijf en het succes
• tijdens de laatste tevredenheidsenquête werd doelstelling 1 geïdentificeerd als een belangrijk onderdeel van de trots deel uit te maken van Umicore en de wens er te blijven!
• grotere aantrekkelijkheid als verantwoordelijk bedrijf

Project 2 : Talent Management/Succession Planning

(Management Potential Review Program)
Het MPRP ondersteunt de planning van managementmiddelen voor de toekomst. Het houdt rekening met de toekomstige noden van het bedrijf evenals de loopbaanwensen en het groeipotentieel van de individuele managers. Doelstellingen: het voorbereiden van de volgende generatie leaders en functionele experts, het uitwerken van een database met loopbaaninformatie, het detecteren van ontwikkelingsmogelijkheden bij de managers, het afstemmen van de noden van de organisatie op de beschikbare human resoucres, het opstellen van opvolgingsplannen voor de kernfuncties en het richten van ontwikkelingsacties op de geïdentificeerde talenten. Het proces start vanuit een platform waar de manager zijn aspiraties uitdrukt en gestructureerde feedback krijgt van zijn overste. Een "Career review panel" (met business managers en HR) bespreekt en valideert de loopbaanprofielen. Er worden 55 vergaderingen georganiseerd tussen maart en juni om de situatie van de 1.715 managers te bespreken. Een samenvattend rapport wordt opgemaakt met een matrix potentieel/prestaties waarop de managers worden uitgezet, gevalideerd door het Senior Management. Een geconsolideerd beeld wordt nu voorgesteld aan SVP's en Excom. Een feedback wordt daarna geleverd aan de manager (evolutie, ontwikkeling, enz.) over de halfjaarlijkse evaluaties.

Geboekte resultaten:
• De managers werken aan hun eigen loopbaanontwikkeling.
• Loopbanen worden niet langer gezien als een "black box"
• De HR kunnen duidelijke en geconsolideerde informatie leveren aan het top management.
• Het proces maakt het mogelijk om scenario's op tebouwen die zinvol zijn en de opvolging/mobilteit verzekeren voor belangrijke functies.

Enkele van de andere vermeldenswaardige initiatieven: de opbouw van een bedrijfsidentiteit en -cultuur, het begeleiden van een twintigtal integraties/overdrachten/herstructureringen van activiteiten van verschillende groottes zonder een dag staking, de professionalisering van de vertegenwoordigers van het personeel op Europees niveau, de modernisering van de algemene buurt, de consolidering van beleidslijnen en processen, enz.

Close-up: Ursula Saint-Léger
In cijfers:
 • Diploma archeologie en kunstgeschiedenis
 • Recruitment & Communication Manager bij Cap Gemini Sogeti
 • Deputy HR bij SOCAR (tak van de groep Saint-Gobain)
 • Compensation and Org. Efficiency bij Hewitt Associates
 • HR Director bij Plastic Omnium
 • Vice-President HR bij Inergy Automotive Systems/INERGY
 • Vice-President HR Alstom/AREVA (+ opdracht in Azië)
 • Personeel HR: 14 personen rechtstreeks /250 op 84 vestigingen
 • Opleidingsdagen per persoon per jaar: 6,6
 • Retentiegraad 2007/2008: 3,4% vertrekken op vrijwillige basis
 • Tevredenheidsenquête: om de 30 maanden
 • HRD lid van het directiecomité: rapporteert aan de CEO, lid van Senior Mgt Team