Categorie HR manager

Toon Desmet

Philips
Het bedrijf

Philips is marktleider op het gebied van systemen voor medisch-diagnostische beeldvorming en patiëntenbewaking, energiezuinige verlichtingsoplossingen, huishoudelijke apparaten en producten voor persoonlijke verzorging, en consumentenelektronica. Het hoofdkantoor is in Nederland gevestigd. Omzet: € 27 miljard in 2006. Philips België-Luxemburg telt 3650 FTE’s.

De context

De bedrijfscontext van Philips is zeer typisch, met bijzonder lucratieve entiteiten maar ook andere bij wie het water tot aan de lippen staat. Het is de uitdaging voor HR om voor deze uitgesproken verschillende bedrijfseenheden (Lighting, Consumer Lifestyle & Healthcare) één ‘One Philips’-HR te creëren. Dat wil coherent en servicegericht zijn en helemaal in lijn met de ‘One Philips’-filosofie en het huidige Philips matrix model.

Project 1 : HaRMonize

Met een HR-organisatiemodel, gebaseerd op drie cluster-rollen (HR Business Partner, HR Specialist en HR Shared Services) wil HaRMonize de fragmentatie en complexiteit van de HR-processen reduceren en beantwoorden aan de business verwachtingen. ‘Sense & simplicity’ is daarbij belangrijk. Daartoe werden eerst de ‘HR core activities’ geherdefinieerd (gevolg: outsourcing van bepaalde activiteiten) en vervolgens de vernoemde rollen ge-operationaliseerd en geïmplementeerd. Ook werden de HR-processen opnieuw uitgetekend. Binnen de scope van HR-Shared Services werd één (virtueel) HR-team voor de 7 Belgische vestigingen gecreëerd. Via best practices en synergie werd het proces naar standaardisatie en vereenvoudiging afgerond.

Resultaten:
1. Productiviteit: van 54 naar 45 HR FTE (op 3.650 FTE’s)
2. Verhoogd service level (Net Promotor Score van 25,47%)
3. Talent Management brak door: verhouding van High/Top potentials per Key Position Holder = 1,8
4. Er ontstond een logische HR-keten doorheen het bedrijf op country niveau.

Project 2 : Post Merger Integration van de holding Partners in Lichting International (PLI)

Na de overname diende het totale pakket aan arbeidsvoorwaarden van 7 sterk verschillende PLI-bedrijven (580 FTE’s) geïntegreerd te worden in de Philips ‘way of working’… zonder de bedrijfseconomische rentabiliteit van PLI te hypothekeren.
- febr. tot dec. 2007: doorlichting van de bestaande diversiteit aan systemen
- invoeren van gradingmethodieken en in kaart brengen diverse functieniveaus
- 01/01/2008: integratie van payroll processen en systemen
- het designen van compensation & benefiet pakketten
- onderhandelen en sluiten van diverse bedrijfsakkoorden inzake integratie
- 01/10/2008: implementatie van Philips-arbeidsvoorwaarden voor deze 580 FTE’s

Resultaten:
1. 01/10/2008 werd gehaald, zoals vooropgesteld
2. De max. kost target was 5% van de loon- en salarismassa. Resultaat: 4,85%
3. Begin nov. 2008 werden alle 580 personeelsleden in een evaluatie betrokken: overall tevredenheid-score: 92,72% positief tot zeer positief.

Profiel Toon Desmet:
In cijfers:
 • Lic. Psych. & Pedagog. Wetensch. - Sociale Agogiek, R.U. Gent aangevuld met diverse (internationale) managementopleidingen
 • Docent Hoger Onderwijs, Inst. St.- Jozef, Tielt
 • Bij Philips: jarenlang traject, van Hoofd Training & Development in één van de afdelingen, over verschillende andere HR-verantwoordelijkheden naar HR Director BeLux bij NV Philips Belgium.
 • FTE: 3.650
 • Aantal HR-medewerkers: 45
 • Value added/headcount: +/- 150k euro
 • Opleidingsdagen per werknemer per jaar: 2 tot 4 dagen
 • % retentie 2007/2008: laag verloop, max. 3%
 • Tevredenheidsenquête? Ja
 • Graad tevredenheid? 72-74%
 • Lid van de Management Board? ja