Categorie young hr talent

ANNELEEN WOUTERS

Caterpillar Logistics ServicesDe projecten

"HR Integration"

Het project bestond erin om de human ressources binnen de HR organisatie te consolideren, om zo voor een maximale synergie te zorgen, een meer gerichte steun te bieden aan de uitoefening van de HR strategie en flexibelere middelen te ontwikkelen om te beantwoorden aan de noden van de business (bijvoorbeeld multi-sites, verschillende landen, uitzendkrachten, enz.). Daarnaast was het ook de bedoeling om de bestaande expertises en ervaringen te optimaliseren, een nieuwe generatie HR voor te bereiden, een businessgericht HR team samen te brengen dat over voldoende professionele onafhankelijkheid beschikt en de transactionele activiteiten te identificeren die zouden kunnen worden beheerd op het niveau van een HR Service Centre.

Het implementatieproces bestond in de eerste plaats in het winnen van het vertrouwen en de steun van het Senior Management. Daarna stonden de ontwikkeling van een geleidelijke implementatiekalender op het programma, het bezoek aan de HR teams van elk land om de al geleverde diensten te documenteren en de organisatie van een workshop in Malaga voor alle Europese HR managers om de uitdagingen en de strategie van HR duidelijk te maken. Andere opdrachten waren het op dezelfde lijn zetten van de doelstellingen (« smart goals ») van HR en de business, het ontwikkelen van opleidingsprogramma’s en het voeren van loopbaangesprekken. Tegelijk moest voor al die acties worden bekeken welke implicaties ze zouden hebben op de kosten en op de processen.

Resultaten: Het hr-team kon worden geïntegreerd en de engagementsscore komt uit op 75%. De service van HR aan de business werd verbeterd, en die laatste draagt nu meer bij tot de uitvoering van de HR-strategie.

"Start-up van het distributiecentrum in Rusland"

Voor Anneleen Wouters bestond de doelstelling erin om in het kader van de logistiek in Moskou een geschikt pakket van Compensaties & Voordelen samen te stellen. De implementatie hiervan omvatte de volgende etappes : startpunt met een benchmarking (moeilijk in Moskou, rekening houdend met het vele zwarte geld, de zeer gesloten cultuur, enz.), het opstellen van kostenmodellen, de evaluatie van elke job, het opbouwen van salarisniveaus en de evaluatie van potentiële voordelen.

Resultaten: Er werd een Comp&Ben pakket ontwikkeld dat in termen van kosten heel efficiënt is. Het beantwoordt aan de lokale noden, maar het zit wel op dezelfde lijn als de Comp&Ben strategie op groepsniveau. De rekruteringsactiviteit slaagde door het heel gericht aantrekken van welbepaalde kandidaten. De start-up was op tijd operationeel en binnen de voorziene budgetten.

Haar belangrijkste bijdragen tot het succes van haar organisatie in de afgelopen drie jaar :
- Een efficiënt leiderschap aanbieden aan haar HR-collega’s op het Europese vasteland en tegelijk een partnerschap opzetten met haar ‘peers’ in het Verenigd Koninkrijk – Geleidelijke uitbouw van een echt internationaal HR-team.
- Deelname aan de reorganisatie, met inbegrip van de nieuwe uitdagingen en het weggaan van medewerkers in verschillende landen (België, Frankrijk, Duitsland, Spanje, Italië, Zweden, Nederland) als gevolg van de verbetering van het businessmodel en de lancering van nieuwe activiteiten in bepaalde landen.
- Opstarten van een werf rond de evaluatie van de functies en de verbetering van de loonplanning in twaalf landen.