Categorie young hr talent

HEIDI SICHIEN

PhilipsDe projecten

"Diversiteit"

Als ze bij Philips aan de slag gaat, merkt Heidi Sichien dat het noodzakelijk is om diversiteit op de agenda van de HR-afdeling en van het management te plaatsen. Op het niveau van de HR-strategie neemt ze op dat terrein volop haar verantwoordelijkheid. Hoewel diversiteit natuurlijk ruimer is dan genderdiversiteit is het wel degelijk dat aspect dat in eerste instantie wordt aangepakt. Philips is een technologisch gerichte onderneming en de uitdaging bestaat erin om het aantal vrouwen in management- en kaderfuncties op hetzelfde niveau te brengen als dat van andere ondernemingen uit de sector. De groep had zowel intern als extern een heel “mannelijk” imago, dat dus moest worden doorgeprikt.

Het procédé bestond erin om het Belgische Senior Management in de verschillende business units en op groepsniveau bij het project te betrekken. Er werd gewerkt rond vier polen : aantrekkelijkheid/rekrutering (employer branding), retentie, ontwikkeling en promotie en communicatie. Elk projectteam was zelf zo divers mogelijk samengesteld (mannen, vrouwen, technici, managers,..) en alle projecten werden uitgevoerd op vrijwillige basis (er waren meer vrijwilligers dan beschikbare plaatsen).

Resultaten : het Senior Management raakte overtuigd van het belang van diversiteit om talent aan te trekken, te rekruteren en loyaal aan de onderneming te binden. Het Middle Management werd eveneens bij het project betrokken en kreeg een opleiding. Er werd een vrouwennetwerk opgestart dat een maandelijkse lunch organiseert, evenals opleidingen en events om de netwerking te versterken en te stimuleren.

"Nieuwe organisatie van de Business Unit Digital Projection"

Doelstelling : de Business Unit voorbereiden op 2009, zowel op het niveau van de marktaandelen als dat van de EBIT. De business moet het hoofd bieden aan een prijserosie van 20% en een globale overcapaciteit van 200%. Het project heeft twee luiken : een kostenbesparing van 40% in 18 maanden en het uitwerken van een nieuw organisatiemodel en een nieuw businessmodel. De focus ligt op de ontwikkeling van het leiderschap en op een andere aanpak van de verkoop die meer wereldwijd moet gebeuren. In de loop van de laatste drie maanden van 2007 werden de vaste kosten met 30 % teruggedrongen, zonder dat dit gevolgen had voor de stakeholders, vooral als gevolg van de uitstekende relaties met de vakbonden. Tegelijk werd een nieuwe organisatie op punt gezet, en alle weknemers konden ofwel binnen ofwel buiten de organisatie aan de slag blijven.

Haar belangrijkste bijdragen tot het succes van haar organisatie in de afgelopen drie jaar
- Bijdragen om zowel de procedures als de processen en de houdingen en het gedrag en de cultuur te verbeteren
- Gebruik maken van het netwerk om de veranderingen in goede banen te leiden
- Bij haar vorige werknemer, DuPont de Nemours, het opzetten van een programma voor meer evenwicht tussen professioneel en privé-leven dat er mee voor zorgde dat de onderneming de in 2001 prijs van ‘most employee friendly employer’ won.