Categorie young hr talent

ANJA NEYT

SelorDe projecten

"Campagne IT"

In 2007 bestond er bij de klanten van de federale administratie een grote nood aan IT-profielen. In het verleden werkte Selor hoofdzakelijk op basis van algemene selecties. In juli 2007 besliste de organisatie om het geweer van schouder te veranderen: er zouden binnen hetzelfde programma 84 verschillende selecties worden georganiseerd tussen oktober 2007 en eind 2008. Om één en ander mogelijk te maken en de juiste profielen aan te trekken, waren heel wat veranderingen nodig in de manier waarop één en ander werd georganiseerd. Zo was er met name nood aan een planning die rekening houdt met de verschillende projecten (selectie, communicatie, IT), maar ook aan een gerichte communicatiecampagne en aan een nieuwe inschrijvingsprocedure (online). Ook de selectieverantwoordelijken en het administratieve personeel moesten hierbij worden betrokken.

Als projectverantwoordelijke ontwikkelde Anja Neyt op het intranet van Selor een site die als centraal informatiepunt dienst doet en voor alle medewerkers toegankelijk is. Ze werkte ook samen met de afdeling externe communicatie aan de campagne (benadering, keuze van de kanalen, betrokkenheid van de klanten, creatie van zichtbaarheid),, beheerde het project met de informatica (online proces, testfase, toepassing ‘cv-check’), enz. Voor het beheer van het project had ze heel veel verschillende contacten binnen de organisatie. Daarnaast moest ze ook in verschillende domeinen een samenwerking opzetten.

Resultaten: ongeveer 1.500 kandidaten schreven zich online in, en zo’n 1.000 onder hen beantwoordden aan de voorwaarden. Uiteindelijk war er voor de 84 openstaande functies 130 geschikte kandidaten. De klanten zijn bijzonder tevreden over de samenwerking en omdat ze ervan overtuigd zijn dat de oorlog om talent nog volop woedt, sturen ze aan op een bredere den dieper uitgewerkte samenwerking met Selor. De toepassing ‘cv-check’ werd zowel door de kandidaten als door de medewerkers positief onthaald, met name omdat ze een snelle feedback mogelijk maakt. Er staan ook een aantal nieuwe campagnes op stapel die op hun beurt garen zouden moeten spinnen bij dit geslaagde experiment.

"Subprocess statutaire selecties"

Gezien de overstap naar een “procesgerichte” organisatie is de functie van Anja Neyt veranderd : ze is voortaan verantwoordelijk voor een subprocess dat inhoudt dat ze verschillende rollen moet vervullen. Midden 2006 kreeg ze de opdracht om een entiteit te ontwikkelen met eigen structuren en eigen procedures. In dat verband heeft ze verschillende initiatieven genomen: ze is de « cosmosverantwoordelijke», die belast is met de statutaire selecties voor intranet en met de coaching van de medewerkers. Met een TQM collega werkt ze voorts in een projectgroep om een workflow voor statutaire selecties te creëren en om een evolutieve gids te schrijven die de verschillende etappes beschrijft.

Resultaten: de twee projecten zijn van permanente aard en binnen de organisatie leveren ze evidente resultaten op.

Haar belangrijkste bijdragen tot het succes van haar organisatie in de laatste drie jaar
- beheer van verschillende projecten met een rechtstreekse impact op het interne functioneren en op de buitenwereld
- ontwikkeling van een goede relatie met de klanten, de kwaliteit van de selecties, een professioneel aanbod aan de kandidaten en waar nodig ook verbetering van het proces
- betrokkenheid bij ontwikkelingscirkels (functionering en evaluatie)