Categorie HR team

IBAHR Team van 24 mensen (bedrijfsresultaat: van 136 naar 31.1207).
HRM: HRM Laurence Vanhée

project

"Global Grading System"

Dit project wilde een gemeenschappelijk kader creëren voor het carrièrebeheer in de hele groep, ongeacht het betrokken filiaal (start ups, overgenomen bedrijven, filialen waar de medewerkers een deelname hebben in het kapitaal), waarin de medewerkers aan de slag zijn. Dit gebeurde door prestatiedoelstellingen en evaluaties vast te leggen, een proces van loonverhogingen naar verdienste op te zetten op basis van benchmark-instrumenten, het creëren van een kader om te ramen in welke mate de individuele prestaties een bijdrage hebben geleverd aan de strategie en de prestaties van de Business Unit en door te zorgen voor een beter begrip van wat de concurrentie doet in het kader van de oorlog om talent.

Het implementatieproces omvatte verschillende fases : goedkeuring door de CEO, oprichting en vorming van een ‘steering committee’, lancering van een pilootgroep in België, regelmatige informatie aan de sociale partners, wereldwijd uitrollen van het project met een vorming van de hr-mensen en de businesspartners in elk land en in elk land het betrekken van het managementteam bij het project. Het eerste proces werd begin 2007 afgerond. Daarna volgde nog een finetuning van de resultaten en werd de functie van projectmanager gecreëerd.

Verwezenlijkingen in de afgelopen drie jaar
- Ontwikkeling van een intensief rekruteringsplan : van 800 FTE in 2005 naar 1.336 in 2007. In 2007 realiseerde of integreerde de groep meer dan 400 rekruteringen.
- Retentiepercentage bedraagt wereldwijd 7 %.
- Overnames in de Verenigde Staten (2005) en in Europa (2006-2007) en integratie ervan
- Volledig webgebaseerd instrument om de prestaties te evalueren.

De HR-afdeling en de manier waarop ze functioneert
Omdat de organisatie van IBA behoorlijk complex is (8 Business Units, 11 landen, 51 sites), is de HR-structuur gebaseerd op de matrix van Ulrich, om zo beter de business te kunnen dienen. Kenmerkend ervoor is dus de zeer sterke gerichtheid om tegemoet te komen aan de noden van de business en van de bedrijfsstrategie. De afdeling is gestructureerd op basis van HR verantwoordelijken voor de Business Units en van twee HR Shared Services afdelingen, één voor de Verenigde Staten en één voor Europa en Azië. Elk hr-proces werd opnieuw uitgetekend om de rollen en verantwoordelijkheden van iedereen juist af te bakenen.