Categorie HR team

fortis bankHR team van 1.212 mensen (totaal aantal medewerkers : 62.009)
HRM: Michel Deboeck

project

"Fortiomas"

In 2004 lanceerde Jean-Paul Votron, CEO van Fortis, de groeistrategie « Fortis Growth Strategy ». Om een nieuwe, op groei en succes gerichte cultuur in de onderneming ingang te doen vinden, was een nieuwe manier van denken nodig, die de nadruk legt op leiderschap, en teamspirit (« acting as One »). Een en ander resulteerde in 14 « Fortiomas », een woord dat een samentrekking is van Fortis en  axioma. Deze Fortiomas kunnen ook omschreven worden als gewenste gedragingen die de medewerkers in staat stellen om groeipaden te vinden.

De implementatie gebeurde in verschillende etappes : ontwikkeling en verdeling van een “gereedschapskist Fortiomas”, opleiding van HR-mensen om dat te faciliteren, sterke interne communicatie, regelmatige feedback met de hr-top en het uitvoerend comité, interne marketing en merchandising (posters, kalenders, kubussen, quiz, chocolade, enz..), op elkaar afstemmen van de hr-praktjken (overlopen van de ontwikkelingsprogramma’s rond leiderschap, met daarbij ook vergaderingen met externe leveranciers en met de business, een denktank rond « what if scenario”s », een campagne rond employer branding en een cyclus rond prestatiebeheer.

Eén van de initiatieven van het programma was een tweedaagse workshop “ Fortiomas Essentials”, om het project duidelijk uit te leggen (wat? waarom? hoe?), om te verduidelijken waarom Fortis investeert in de ontwikkeling van een bedrijfscultuur en hoe HR daartoe bijdraagt en om goed opgeleide mensen te hebben voor het uitrollen van de “gereedschapskist Fortiomas”. Wereldwijd namen zo’n 130 HR-medewerkers aan die workshop deel.

Het programma “Leadership for Growth”, is het resultaat van die nieuwe strategie. Het gaat om een programma rond de ontwikkeling van op maat gesneden leiderschap dat gebaseerd is op de Fortiomas. Vandaag schrijft Fortis met de integratie van ABN Amro een nieuwe bladzijde en daarbij maakt de organisatie ook gebruik van de lessen die ze uit het project onthield rond culturele integratie.

Verwezenlijkingen in de loopt van de jongste drie jaar
- Het programma « Leadership for Growth » (L4G), richt zich op de top 3000 van de onderneming en vervolgens op alle leiders met een Hay-niveau van 18 of hoger). Momenteel hebben 3.018 mensen het programma gevolgd met vrij positieve gevolgen op het niveau van de deelname, de betrokkenheid en de tevredenheid.
- De « Fortiomas » zijn aanvaard en in heel de onderneming geïntegreerd
- De CEO verwijst naar het programma L4G als één van de belangrijkste vectoren bij de omvorming van Fortis tot efficiënte en performante organisatie.

De HR-afdeling en de manier waarop ze werkt
Het organisatiemodel van de HR-afdeling bij Fortis is geïnspireerd op het concept van D. Ulrich en N. Ticy. Het onderscheidt drie niveaus : Corporate HR die verbonden is met de strategie, Business HR die dicht bij de mensen staat en Country HR als administratieve expert in hr-diensten. De hr-cyclus omvat rekrutering en selectie (Succession Management), doelstellingen en evaluaties, bedrijfscultuur, en de ontwikkeling van het gedeelte “Reward”. De missie van HR bestaat erin om van Fortis de uitverkoren werkgever van de financiële sector te maken en om het menselijke kapitaal dat bij de groep aanwezig is op een optimale manier in te zetten.