Categorie HR team

EconocomHR Team van 5,6 VTE (totaal aantal medewerkers bij het bedrijf: 730 mensen)
HRM:
William Desmadril

het project

"Slim Fast" of "De HR afdeling kost het bedrijf niets"

Aangezien HR een ondersteunende activiteit is, worden de hr-afdelingen in de meeste bedrijven nog steeds gezien als “kostencentra”. Bovendien zorgde de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt er de laatste tijd voor dat een steeds groter gedeelte van de hr-budgetten naar rekrutering gaat, en dit ten koste van echte HR beleidsstrategieën die voor de business voor de nodige meerwaarde kunnen zorgen. Vandaar dat de hr-afdeling bij Econocom een plan uitwerkte om zelf financiële middelen te vinden om haar activiteiten te financieren.

Verschillende acties werden daarbij ontwikkeld:

• Inspanningen om de productiviteit te verhogen. Dat lukte dermate goed dat een poging tot outsourcing om financiële redenen mislukte. De kostprijs bij het intern behouden van de activiteit lag immers lager dan die van de externe partner, wat duidelijk de efficiëntie van de afdeling bewijst.
• Uitspelen van de concurrentie tussen de verschillende leveranciers en onder druk zetten van de leveranciers vanuit de optiek om de kosten onder controle te houden.
• Onderhandelingen met de personeelsvertegenwoordigers om arbeidsvoorwaarden op te stellen die in de lijn liggen van die van deze van concurrerende bedrijven op de markt.
• Ontwikkelen van partnerakkoorden zoals met Multiskill om uitzendkrachten aan te trekken (minder duur, efficiënter, minder administratieve lasten).
• Grondige zoektocht naar gevarieerde bedrijfsbesparingen (tot zelfs de keuze van het merk water dat aan de medewerkers ter beschikking wordt gesteld).
• Optimalisering van de verloning vanuit een win-winperspectief voor zowel de onderneming als de medewerker (bonus via de groepsverzekering, warrants, enz.).
• Welzijnsbeleid en flexibele uurregeling : zo bestaat de mogelijkheid om een aantal bijkomende dagen verlof op te nemen op ogenblikken dat het minder druk is. In principe worden die dagen niet betaald, maar de onderneming betaalt ze toch tegen 30%. In de praktijk blijkt een en ander de productiviteit op de gepresteerde dagen te verhogen, wat tot besparingen leidt.
• ……enzovoort.

Resultaten : de som van de gerealiseerde structurele besparingen lag aanzienlijk hoger dan de functioneringskosten van de HR-afdeling. Vandaar ook deze met plezier gehanteerde slogan : « Onze HR-afdeling kost de onderneming niets meer. » Dat vergemakkelijkt voor het uitvoerend comité uiteraard de beslissing om de HR-strategiën die voor een echte toegevoegde waarde zorgen te financieren.

De HR-afdeling en de manier waarop ze functioneert
Een team van 5,6 full time equivalenten werkt voor de hr-afdeling van het bedrijf dat in totaal 730 medewerkers heeft. In wezen kan worden gezegd dat de hr-afdeling drie grote klanten heeft evenals een partnerschap met acht businesslijnen. De organisatie is op internationale basis gestructureerd en sterk gericht op de bedrijfscultuur waarin de volgende factoren centraal staan: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, capaciteit om zich aan te passen, autonomie en zin voor ethiek. Voor elke medewerker is het van cruciaal belang dat hij of zij tegelijk dicht bij het management staat en dicht bij het werk “in the field”. “Een HR project heeft enkel zin als het zin heeft voor het management en voor de medewerkers. De hr-afdeling moet elke dag haar meerwaarde verkopen en ze vergeet nooit dat ze ook haar steentje moet bijdragen tot de winstgevendheid van het bedrijf.” Elk lid van de hr-afdeling heeft een back-up en is betrokken bij verschillende projecten. Dat impliceert ook aanzienlijke inspanningen in termen van communicatie.

Verwezenlijkingen in de afgelopen drie jaar:
- Intensieve rekrutering op een zeer krappe IT-markt
- Retentiebeleid dat gebaseerd is op de « key performers » en op de evaluatie van de competenties
- Project « Profit » gericht op de uitvoerende comités (PROfesional Fit Teammembers)
- Heel wat werk verricht in het domein van de sociale dialoog
- De HR-functie wordt gedeeld met nabijheidsmanagement
- Interne communicatie
- Gecertificeerde ISO-afdeling
- Tevredenheidsenquête