Categorie HR team

AXA belgiumHR Team : 100 medewerkers (HR, Interne communicatie, Building & Facilities)
HRM: Georges Anthoon
Totaal aantal medewerkers: 6500

Een algemeen programma aan de basis van alle hr-activiteiten: Feel Good@Work.
Het doel van dit programma bestaat erin om de rol van de hr-afdeling als businesspartner te versterken en permanent de inzet, de motivatie, de competenties, en de productiviteit van alle medewerkers te verbeteren.

De HR-afdeling van Axa Belgium is georganiseerd volgens een matrixstructuur. Enerzijds brengt de HR Helpdesk dadelijk de klant/gebruiker in contact met de competente hr-medewerker om op zijn vraag een antwoord te bieden en staan de hr-adviseurs ten dienste van de managers om hun businessdoelstellingen te halen. Anderzijds beschikt de afdeling over een aantal specialisten in specifieke domeinen zoals opleiding, rekrutering, planning, comp & ben, juridische aspecten, de medische en sociale dienst en het beheer van projecten over de verschillende afdelingen heen.

Fusie met grote snelheid !
Het concept Feelgood@work bestaat uit een geïntegreerde benadering van alle aspecten die te maken hebben met het hr-beheer, het beheer van de infrastructuur (building & Facilities), de veiligheid en de interne communicatie. Het onder één koepel brengen van die verschillende disciplines zorgt voor een echt hefboomeffect en levert een rechtstreekse bijdrage tot de resultaten van de groep. Het concept toonde ook al zijn meerwaarde en efficiëntie bij de in juni 2006 aangekondigde fusie tussen Axa en Winterthur. Die werd heel snel tot stand gebracht om de 1.300 medewerkers en managers van Winterthur op een heel accurate manier in de groep Axa te integreren. De opdracht was overduidelijk : alles moest gewoon heel snel gaan. En daarbij moesten alle hr-vragen die inherent zijn aan het behoud van een fusie (talent vasthouden, samenvoegen van de bedrijfsculturen, versterken van de communicatiekanalen, de strategieën rond de toewijzing van de kantoren herbekijken, de hr-procedures harmoniseren, …) aan bod komen. In oktober 2006 al werden de managementfuncties toegewezen, waardoor de groep zich dadelijk concentreren op het opzetten van de nieuwe organisatiestructuur, het dagdagelijkse beheer en het behoud van het vertrouwen van de klanten van Winterthur. Het proces werd ondersteund met een intensieve communicatie, met name via een website met alle actualiteit over de fusie, en maakte het mogelijk, belangrijke middelen in stelling te brengen rond de mobiliteit. Dat gebeurde zowel door de mogelijkheid tot telewerk te bieden als door aan de medewerkers van Winterhur de kans te bieden om in de regionale zetels van Axa te gaan werken. Zo kon de groep liefst 880.000 kilometer aan verplaatsingen besparen.

Steeds meer stroomopwaarts op de arbeidsmarkt …
Op de almaar krapper wordende arbeidsmarkt bestaat de belangrijkste rol voor HR erin om het beschikbare talent binnen de groep te houden. Voor HR was het creëren van een zeer dynamische interne rekruteringsmarkt dan ook echt pionierswerk op het vlak van de promotie van interne mobiliteit. Het resultaat mag gezien worden: de jongste drie jaar stapten 1100 medewerkers binnen het bedrijf over naar een andere functie, onder meer via het beheer van reconversietrajecten in het kader van de diverse reorganisatieprojecten.

Voorts wordt bijzondere aandacht geschonken aan externe rekrutering. Gezien het tekort aan jonge afgestudeerden met een economische vorming, mikt het project Talent in Progress, dat uniek is in de verzekeringssector, op het aanwerven van jongeren die hun middelbare studies achter de rug hebben, of die in een niet-economische studie bachelorstudies hebben gedaan, om ze via stages en bijkomende vormingen in de groep te kunnen opnemen en hen de kans te bieden om binnen de organisatie hun talenten voort te ontwikkelen.

Directe graadmeters
- Zeer laag personeelsverloop van minder dan 3 % in 2007 dankzij verschillende erkenningacties
- Axa maakt deel tuit van de Belgische Top Employers 2008 met zeer hoge scores rond arbeidsomstandigheden, opleiding en coaching, interne promotie en bedrijfscultuur.